Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 22. mai 2007 - Strasbourg

15. Infotund (küsimused komisjonile)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0018/2007).

Esimene osa

Küsimus 30 (David Martin): ELi biokütuse-alaste eesmärkide negatiivsed tagajärjed.

Andris Piebalgs (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) David Martin, Danutė Budreikaitė ja Reinhard Rack.

Küsimus 31 (Danutė Budreikaitė): energeetikaalased kokkulepped ELi liikmesriikide ja Venemaa vahel.

Andris Piebalgs vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Danutė Budreikaitė, Paul Rübig ja Justas Vincas Paleckis.

Teine osa

Küsimus 33 (Claude Moraes): vaenuliku sisuga veebilehed.

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Claude Moraes, Andreas Mölzer ja Hubert Pirker.

Küsimus 34 (Glenis Willmott): ELi hädaabitelefon sunprostitutsiooni ohvritele.

Franco Frattini vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Glenis Willmott, Richard Seeber ja Justas Vincas Paleckis.

Küsimustele 35 kuni 37 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 38 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Sõna võttis Arlene McCarthy infotunni kulgemise kohta.

Küsimus 39 (Marco Cappato): puudega inimeste juurdepääs kommunikatsioonivahenditele.

Viviane Reding (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marco Cappato.

Küsimus 40 (Georgios Papastamkos): telekommunikatsiooniturgude lahutamine.

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos.

Küsimus 41 (Katerina Batzeli): noorte ja laste poolse mobiiltelefonide turvalisema kasutamise Euroopa raamistik.

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Katerina Batzeli.

Küsimusele 42 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 43 (Bernd Posselt): olukord Vojvodinas.

Olli Rehn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Reinhard Rack ja Zsolt László Becsey.

Küsimus 44 (Dimitrios Papadimoulis): mereõiguse konventsiooni kohaldamine Türgi poolt.

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Dimitrios Papadimoulis.

Küsimus 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): poliitiline kriis Türgis ja ühinemise väljavaated.

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Konstantinos Hatzidakis.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

(Istung katkestati kell 20.05 ja jätkus kell 21.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika