Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 22 mei 2007 - Straatsburg

15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
CRE

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0018/2007).

Eerste deel

Vraag 30 (David Martin): Negatieve gevolgen van de EU-doelstellingen op het gebied van biobrandstoffen.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin, Danutė Budreikaitė en Reinhard Rack.

Vraag 31 (Danutė Budreikaitė): Energie-overeenkomst tussen de lidstaten van de EU en Rusland.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Danutė Budreikaitė, Paul Rübig en Justas Vincas Paleckis.

Tweede deel

Vraag 33 (Claude Moraes): Haat-websites.

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes, Andreas Mölzer en Hubert Pirker.

Vraag 34 (Glenis Willmott): EU-dekkend telefonisch alarmnummer voor de slachtoffers van gedwongen prostitutie.

Franco Frattini beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Glenis Willmott, Richard Seeber en Justas Vincas Paleckis.

De vragen 35 t/m 37 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 38 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Het woord wordt gevoerd door Arlene McCarthy over het verloop van het vragenuur.

Vraag 39 (Marco Cappato): Toegang tot de communicatiemedia voor gehandicapten.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marco Cappato.

Vraag 40 (Georgios Papastamkos): Opsplitsing op de telecommunicatiemarkten.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Georgios Papastamkos.

Vraag 41 (Katerina Batzeli): Het Europees Kader voor het veiliger gebruik van mobiele telefoons door adolescenten en kinderen.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Katerina Batzeli.

Vraag 42 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 43 (Bernd Posselt): Situatie in Vojvodina.

Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Reinhard Rack en Zsolt László Becsey.

Vraag 44 (Dimitrios Papadimoulis): Toepassing van het Zeerechtverdrag door Turkije.

Olli Rehn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Dimitrios Papadimoulis.

Vraag 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politieke crisis in Turkije en vooruitzichten op toetreding.

Olli Rehn beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Konstantinos Hatzidakis.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 20.05 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid