Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 22 maja 2007 r. - Strasburg

15. Tura pytań (pytania do Komisji)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0018/2007).

Część pierwsza

Pytanie 30 (David Martin): Negatywne konsekwencje celów UE w zakresie biopaliw.

Andris Piebalgs (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali David Martin, Danutė Budreikaitė i Reinhard Rack.

Pytanie 31 (Danutė Budreikaitė): Porozumienia dotyczące energii zawierane między państwami członkowskimi UE a Rosją.

Andris Piebalgs udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Danutė Budreikaitė, Paul Rübig i Justas Vincas Paleckis.

Część druga

Pytanie 33 (Claude Moraes): Strony internetowe zawierające treści nawołujące do nienawiści.

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Claude Moraes, Andreas Mölzer i Hubert Pirker.

Pytanie 34 (Glenis Willmott): Usługa telefonicznej linii pomocy UE dla ofiar przymusowej prostytucji.

Franco Frattini udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Glenis Willmott, Richard Seeber i Justas Vincas Paleckis.

Pytania od 35 do 37 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 38 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Głos zabrała Arlene McCarthy w sprawie przebiegu tury pytań.

Pytanie 39 (Marco Cappato): Dostęp osób niepełnosprawnych do instrumentów komunikacji.

Viviane Reding (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Marco Cappato.

Pytanie 40 (Georgios Papastamkos): Rozdzielenie rynków telekomunikacji elektronicznej.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Georgios Papastamkos.

Pytanie 41 (Katerina Batzeli): Europejskie ramy bezpieczniejszego użytkowania telefonów komórkowych przez młodzież i dzieci.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Katerina Batzeli.

Pytanie 42 zostanie rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 43 (Bernd Posselt): Sytuacja w Wojewodinie.

Olli Rehn (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Reinhard Rack i Zsolt László Becsey.

Pytanie 44 (Dimitrios Papadimoulis): Stosowanie Konwencji o prawie morza przez Turcję.

Olli Rehn udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Dimitrios Papadimoulis.

Pytanie 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Kryzys polityczny w Turcji i perspektywy przystąpienia do UE.

Olli Rehn udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Konstantinos Hatzidakis.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:05 i wznowione o 21:00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności