Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg

15. Hodina otázok (pre Komisiu)
CRE

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0018/2007).

Prvá časť

Otázka č. 30 (David Martin): Negatívne dôsledky cieľov, ktoré si EÚ stanovila v oblasti biopalív.

Andris Piebalgs (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili David Martin, Danutė Budreikaitė a Reinhard Rack.

Otázka č. 31 (Danutė Budreikaitė): Dohoda v oblasti energetiky medzi členskými štátmi EÚ a Ruskom.

Andris Piebalgs odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Danutė Budreikaitė, Paul Rübig a Justas Vincas Paleckis.

Druhá časť

Otázka č. 33 (Claude Moraes): Internetové stránky podnecujúce k nenávisti.

Franco Frattini (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes, Andreas Mölzer a Hubert Pirker.

Otázka č. 34 (Glenis Willmott): Horúca linka EÚ pre obete nútenej prostitúcie.

Franco Frattini odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Glenis Willmott, Richard Seeber a Justas Vincas Paleckis.

Otázky 35 až 37 budú zodpovedané písomne.

Otázka 38 prepadla pre neprítomnosť autora.

V rozprave vystúpila Arlene McCarthy k priebehu hodiny otázok.

Otázka č. 39 (Marco Cappato): Prístup postihnutých osôb ku komunikačným prostriedkom.

Viviane Reding (členka Komisie) odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Marco Cappato.

Otázka č. 40 (Georgios Papastamkos): Rozdelenie trhov elektronických komunikácií.

Viviane Reding odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Georgios Papastamkos.

Otázka č. 41 (Katerina Batzeli): Európsky rámec pre bezpečnejšie používanie mobilných telefónov mládežou a deťmi.

Viviane Reding odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položila Katerina Batzeli.

Otázka 42 bude zodpovedaná písomne.

Otázka č. 43 (Bernd Posselt): Situácia vo Vojvodine.

Olli Rehn (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Reinhard Rack a Zsolt László Becsey.

Otázka č. 44 (Dimitrios Papadimoulis): Uplatňovanie Dohovoru o morskom práve Tureckom.

Olli Rehn odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Dimitrios Papadimoulis.

Otázka č. 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politická kríza v Turecku a otázka pristúpenia Turecka.

Olli Rehn odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Konstantinos Hatzidakis.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia