Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

16. Σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τη Διάσκεψη των Προέδρων τις προτάσεις για τους διορισμούς των μελών της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής, οι οποίες διαβιβάστηκαν στους βουλευτές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επισυνάπτονται στα παρόντα πρακτικά.

Προθεσμία κατάθεσης τροπολγιών: 23.05.2007 στις 9 π.μ.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου