Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

16. Zloženie Delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Predseda oznámil, že dostal od konferencie predsedov návrhy na menovanie členov do Delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení. Tieto návrhy boli zaslané elektronickou poštou poslancom a sú uvedené v prílohe k tejto zápisnici.

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 23. 5. 2007 o 9.00 h.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 23.05.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia