Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

17. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις θέσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Ιανουαρίου I και II έχει διανεμηθεί.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου