Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0205/2007

Keskustelut :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Äänestykset :

PV 24/05/2007 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 22. toukokuuta 2007 - Strasbourg

18. Viro (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Viro

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Toomas Savi ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Georgios Toussas, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Andres Tarand PSE-ryhmän puolesta Virosta (B6-0205/2007)

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta Viron tilanteesta (B6-0214/2007)

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich ja Anna Ibrisagic PPE-DE-ryhmän puolesta Viron tilanteesta (B6-0215/2007)

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta toisen maailmansodan muistomerkin siirtämisestä Tallinnassa ja Viron ja Venäjän suhteista (B6-0216/2007)

- Monica Frassoni ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta Viron tilanteesta (B6-0217/2007)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ja Ashley Mote ITS-ryhmän puolesta Viron väkivaltaisuuksista ja Viron ja Venäjän välisistä suhteista (B6-0218/2007)

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė ja Georgs Andrejevs ALDE-ryhmän puolesta Virosta (B6-0220/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö