Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0205/2007

Rozpravy :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 24/05/2007 - 9.4

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg

18. Estónsko (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Komisie a Rady: Estónsko

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Toomas Savi za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Georgios Toussas, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda a Andres Tarand za skupinu PSE, o Estónsku (B6-0205/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o situácii v Estónsku (B6-0214/2007);

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich a Anna Ibrisagic za skupinu PPE-DE, o situácii v Estónsku (B6-0215/2007);

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, o presune pamätníka obetiam II. svetovej vojny v Tallinne a vzťahoch medzi Estónskom a Ruskom (B6-0216/2007);

- Monica Frassoni a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o situácii v Estónsku (B6-0217/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen a Ashley Mote za skupinu ITS, o násilnostiach v Estónsku a vzťahoch medzi Estónskom a Ruskom (B6-0218/2007);

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė a Georgs Andrejevs za skupinu ALDE, o Estónsku (B6-0220/2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 24.05.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia