Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2217(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0130/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0130/2007

Συζήτηση :

PV 22/05/2007 - 19
CRE 22/05/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2007 - 5.10
CRE 23/05/2007 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0205

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

19. Ετήσια έκθεση για την ΚΕΠΠΑ για το 2005 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2005 [2006/2217(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0130/2007)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει : η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : οι Αντώνης Σαμαράς (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Bogdan Klich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Helmut Kuhne, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Marianne Mikko, Hélène Goudin, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Jamila Madeira και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου