Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2217(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0130/2007

Ingivna texter :

A6-0130/2007

Debatter :

PV 22/05/2007 - 19
CRE 22/05/2007 - 19

Omröstningar :

PV 23/05/2007 - 5.10
CRE 23/05/2007 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0205

Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg

19. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP, inbegripet de finansiella konsekvenserna för Europeiska unionens allmänna budget 2005 [2006/2217(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0130/2007)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Antonis Samaras (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Bogdan Klich för PPE-DE-gruppen, Helmut Kuhne för PSE-gruppen, Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko, Hélène Goudin, Bogdan Klich för PPE-DE-gruppen, Helmut Kuhne för PSE-gruppen, Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko, Hélène Goudin om debatten, Jamila Madeira och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 23.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy