Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0165(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0148/2007

Ingediende teksten :

A6-0148/2007

Debatten :

PV 22/05/2007 - 20
CRE 22/05/2007 - 20

Stemmingen :

PV 23/05/2007 - 5.4
CRE 23/05/2007 - 5.4
Stemverklaringen
PV 10/07/2007 - 8.36
CRE 10/07/2007 - 8.36
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0324

Notulen
Dinsdag 22 mei 2007 - Straatsburg

20. Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken * (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie)

Astrid Lulling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Piia-Noora Kauppi, namens de PPE-DE-Fractie, Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Claude Martinez, namens de ITS-Fractie, Roger Helmer, niet-ingeschrevene, Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, deze laatste om László Kovács te antwoorden (de Voorzitter ontneemt haar het woord).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 23.05.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid