Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 22 май 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.График на месечните сесии
 3.Дневен ред
 4.Внесени документи
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 6.Глобална Европа - Външни аспекти на конкурентността (разискване)
 7.Подпомагане на търговията от Европейския съюз (разискване)
 8.Споразумения за икономическо партньорство (разискване)
 9.Време за гласуване
  
9.1.Споразумение между ЕО и Русия в областта на рибното стопанство и опазването на ресурсите в Балтийско море * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Финансов инструмент за околната среда (LIFE+) ***III (гласуване)
  
9.3.Програма Daphné III ***II (гласуване)
  
9.4.„Засилено сътрудничество между комисиите“(за изменение на член 47 от Правилника за дейността на Европейския парламент) (гласуване)
  
9.5.Стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите ***I (гласуване)
  
9.6.Биологично производство и етикетиране на биологичните продукти *(окончателно гласуване)
  
9.7.Партньорство в областта на рибното стопанство между ЕС, от една страна, и Дания и Гренландия, от друга * (гласуване)
  
9.8.Постоянна делегация EUROLAT (гласуване)
  
9.9.Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение (гласуване)
  
9.10.Прекратяване на обедняването на биологичното разнообразие до 2010 г. (гласуване)
  
9.11.Глобална Европа - Външни аспекти на конкурентността (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Разискване относно бъдещето на Европа (разискване)
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Положението в Палестина (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Състав на делегацията в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 17.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 18.Естония (разискване)
 19.Годишен доклад за 2005 г. за ОВППС (разискване)
 20.Сближаване на акцизните ставки върху алкохола и алкохолните напитки * (разискване)
 21.Предоставяне на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейската транспортна и енергийни мрежи ***II (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (191 kb) Присъствен списък (64 kb)          
 
Протокол (177 kb) Присъствен списък (35 kb) Резултати от гласувания (333 kb) Резултати от поименно гласуване (1013 kb) Приложение 1 (44 kb) 
 
Протокол (225 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (167 kb) Резултати от поименно гласуване (355 kb) Приложение 1 (55 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност