Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 22. maj 2007 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Kalender over mødeperioder
 3.Dagsorden
 4.Modtagne dokumenter
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 6.Eksterne aspekter af konkurrenceevnen (forhandling)
 7.EU's handelsstøtte (forhandling)
 8.Økonomiske partnerskabsaftaler (forhandling)
 9.Afstemningstid
  
9.1.Aftale EF/Rusland om fiskeri og bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.2.Det finansielle instrument for miljøet (Life+) ***III (afstemning)
  
9.3.Daphne III: Bekæmpelse af vold ***II (afstemning)
  
9.4.Ændring af forretningsordenens artikel 47 (afstemning)
  
9.5.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I (afstemning)
  
9.6.Produktion og mærkning af økologiske produkter *(endelig afstemning)
  
9.7.Fiskeripartnerskabsaftale EF/Danmark og Grønland * (afstemning)
  
9.8.Eurolat-delegationen (afstemning)
  
9.9.Praktisk gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure (afstemning)
  
9.10.Biodiversitet (afstemning)
  
9.11.Eksterne aspekter af konkurrenceevnen (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Debat om fremtidens Europa (forhandling)
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Situationen i Palæstina (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Nedsættelse af Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 17.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 18.Estland (forhandling)
 19.Årsrapport om FUSP (2005) (forhandling)
 20.Punktafgifter på alkohol * (forhandling)
 21.Transeuropæiske transport- og energinet ***II (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (167 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)          
 
Protokol (149 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (318 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1000 kb) Bilag 1 (43 kb) 
 
Protokol (201 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (147 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (346 kb) Bilag 1 (76 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik