Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 22. toukokuuta 2007 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Istuntokalenteri
 3.Esityslista
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Globaali Eurooppa – kilpailukyvyn ulkoiset näkökohdat (keskustelu)
 7.EU:n apu kaupan kehittämiseksi (keskustelu)
 8.Talouskumppanuussopimukset (keskustelu)
 9.Äänestykset
  
9.1.EY:n ja Venäjän sopimus Itämeren kalastuksesta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.2.Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) ***III (äänestys)
  
9.3.Väkivallan torjuminen (Daphne III) ***II (äänestys)
  
9.4.Valiokuntien yhteistyö (työjärjestyksen 47 artiklan muuttaminen) (äänestys)
  
9.5.Ympäristönlaatunormit vesipolitiikan alalla ***I (äänestys)
  
9.6.Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät *(lopullinen äänestys)
  
9.7.EY:n sekä Tanskan ja Grönlannin välinen kalastuskumppanuus * (äänestys)
  
9.8.Valtuuskunta Eurolatissa (äänestys)
  
9.9.Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavat käytännön menettelytavat (äänestys)
  
9.10.Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä (äänestys)
  
9.11.Globaali Eurooppa – kilpailukyvyn ulkoiset näkökohdat (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Palestiinan tilanne (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Valtuuskunnan EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa kokoonpano
 17.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 18.Viro (keskustelu)
 19.Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2005 (keskustelu)
 20.Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveron lähentäminen * (keskustelu)
 21.Yleiset säännöt yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla ***II (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (172 kb) Läsnäololista (64 kb)          
 
Pöytäkirja (152 kb) Läsnäololista (35 kb) Äänestysten tulokset (317 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1001 kb) Liite 1 (40 kb) 
 
Pöytäkirja (196 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (141 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (345 kb) Liite 1 (42 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö