Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2007. május 22., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az ülések időpontjai
 3.Napirend
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 6.A globális Európa - A versenyképesség külső aspektusai (vita)
 7.Az EU „segély a kereskedelemért” programja (vita)
 8.Gazdasági partnerségi megállapodások (vita)
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az Európai Közösség és Oroszország közötti megállapodás a halászatról és a balti-tengeri élő erőforrások védelméről * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.2.A környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE+) ***III (szavazás)
  
9.3.Daphné III: „Az erőszakkal szembeni küzdelem” egyedi program ***II (szavazás)
  
9.4.A bizottságok közötti együttműködés (az eljárási szabályzat 47. cikkének módosítása) (szavazás)
  
9.5.Környezetminőségi előírások a vízpolitika terén ***I (szavazás)
  
9.6.Ökológiai termelés és ökológiai termékek címkézése *(zárószavazás)
  
9.7.Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia és Grönland közötti halászati partnerség * (szavazás)
  
9.8.EUROLAT állandó küldöttség (szavazás)
  
9.9.Az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásai (szavazás)
  
9.10.A biodiverzitás csökkenésének megállítása 2010-ig (szavazás)
  
9.11.A globális Európa - A versenyképesség külső aspektusai (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Vita Európa jövőjéről (vita)
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A palesztinai helyzet (vita)
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség összetétele
 17.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 18.Észtország (vita)
 19.A közös kül- és biztonságpolitikáról szóló 2005. évi jelentés (vita)
 20.Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése * (vita)
 21.A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás ***II (vita)
 22.A következő ülés napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (169 kb) Jelenléti ív (64 kb)          
 
Jegyzőkönyv (178 kb) Jelenléti ív (35 kb) A szavazások eredménye (332 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1001 kb) 1. melléklet (43 kb) 
 
Jegyzőkönyv (206 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (151 kb) Név szerinti szavazás eredménye (343 kb) 1. melléklet (79 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat