Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Kalendár schôdzí
 3.Program schôdze
 4.Predložené dokumenty
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 6.Globálna Európa - vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti (rozprava)
 7.Pomoc poskytovaná Európskou úniou v oblasti obchodu (rozprava)
 8.Dohody o hospodárskom partnerstve (rozprava)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Dohoda ES/Rusko o rybolove a ochrane zdrojov v Baltskom mori * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Finančný nástroj pre životné prostrednie (LIFE+) ***III (hlasovanie)
  
9.3.Daphne III: osobitný program „Potlačenie násilia“ ***II (hlasovanie)
  
9.4.Spolupráca výborov (zmena a doplnenie článku 47 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Normy kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva ***I (hlasovanie)
  
9.6.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov *(záverečné hlasovanie)
  
9.7.Partnerstvo v sektore rybolovu medzi ES na jednej strane a Dánskom a Grónskom na strane druhej * (hlasovanie)
  
9.8.Stála delegácia EUROLAT (hlasovanie)
  
9.9.Praktické uplatnenie spolurozhodovacieho postupu (hlasovanie)
  
9.10.Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 (hlasovanie)
  
9.11.Globálna Európa - vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Situácia v Palestíne (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Zloženie Delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 17.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 18.Estónsko (rozprava)
 19.Výročná správa o SZBP - 2005 (rozprava)
 20.Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje * (rozprava)
 21.Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí ***II (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (168 kb) Prezenčná listina (64 kb)          
 
Zápisnica (177 kb) Prezenčná listina (35 kb) Výsledky hlasovania (390 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1004 kb) Príloha 1 (44 kb) 
 
Zápisnica (216 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (160 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (345 kb) Príloha 1 (79 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia