Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammanträdeskalendern
 3.Föredragningslista
 4.Inkomna dokument
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 6.EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (debatt)
 7.EU:s handelsrelaterade bistånd (debatt)
 8.Avtal om ekonomiskt partnerskap (debatt)
 9.Omröstning
  
9.1.Avtal EG/Ryssland om fisket och bevarande av tillgångarna i Östersjön * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Det finansiella instrumentet för miljön (Life+) ***III (omröstning)
  
9.3.Daphne III: särskilt program för att förebygga och bekämpa våld ***II (omröstning)
  
9.4.Samarbete mellan utskott (ändring av artikel 47 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område ***I (omröstning)
  
9.6.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *(slutomröstning)
  
9.7.Partnerskapsavtal om fiske mellan EG, å ena sidan, och Danmark och Grönland, å andra sidan * (omröstning)
  
9.8.Ständig delegation till EUROLAT (omröstning)
  
9.9.Praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (omröstning)
  
9.10.Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 (omröstning)
  
9.11.EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Debatt om Europas framtid (debatt)
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Situationen i Palestina (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Sammansättning av delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 17.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 18.Estland (debatt)
 19.Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (debatt)
 20.Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker * (debatt)
 21.Gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet ***II (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (170 kb) Närvarolista (64 kb)          
 
Protokoll (154 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (366 kb) Omröstningar med namnupprop (1003 kb) Bilaga 1 (44 kb) 
 
Protokoll (202 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (143 kb) Omröstningar med namnupprop (345 kb) Bilaga 1 (76 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy