Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammanträdeskalendern
 3.Föredragningslista
 4.Inkomna dokument
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 6.EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (debatt)
 7.EU:s handelsrelaterade bistånd (debatt)
 8.Avtal om ekonomiskt partnerskap (debatt)
 9.Omröstning
  
9.1.Avtal EG/Ryssland om fisket och bevarande av tillgångarna i Östersjön * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Det finansiella instrumentet för miljön (Life+) ***III (omröstning)
  
9.3.Daphne III: särskilt program för att förebygga och bekämpa våld ***II (omröstning)
  
9.4.Samarbete mellan utskott (ändring av artikel 47 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område ***I (omröstning)
  
9.6.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *(slutomröstning)
  
9.7.Partnerskapsavtal om fiske mellan EG, å ena sidan, och Danmark och Grönland, å andra sidan * (omröstning)
  
9.8.Ständig delegation till EUROLAT (omröstning)
  
9.9.Praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (omröstning)
  
9.10.Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 (omröstning)
  
9.11.EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Debatt om Europas framtid (debatt)
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Situationen i Palestina (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Sammansättning av delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 17.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 18.Estland (debatt)
 19.Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (debatt)
 20.Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker * (debatt)
 21.Gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet ***II (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (170 kb) Närvarolista (64 kb)          
 
Protokoll (154 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (366 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1003 kb) Bilaga 1 (44 kb) 
 
Protokoll (202 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (143 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (345 kb) Bilaga 1 (76 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy