Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 220kWORD 187k
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 3.Ημερήσια διάταξη
 4.Κατάθεση εγγράφωv
 5.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Παγκόσμια Ευρώπη - Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας (συζήτηση)
 7.Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο (συζήτηση)
 8.Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (συζήτηση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Συμφωνία ΕΚ/Ρωσίας για την αλιεία και την προστασία των θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική Θάλασσα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) ***III (ψηφοφορία)
  
9.3.«Δάφνη IIΙ»: ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας ***II (ψηφοφορία)
  
9.4.Αναθεώρηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  
9.5.Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ***I (ψηφοφορία)
  
9.6.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων *(τελική ψηφοφορία)
  
9.7.Αλιευτική σύμπραξη ΕΚ/Δανία και Γροιλανδία * (ψηφοφορία)
  
9.8.Μόνιμη αντιπροσωπεία EUROLAT (ψηφοφορία)
  
9.9.Εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (ψηφοφορία)
  
9.10.Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 (ψηφοφορία)
  
9.11.Παγκόσμια Ευρώπη - Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Κατάσταση στην Παλαιστίνη (συζήτηση)
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)
 17.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 18.Εσθονία (συζήτηση)
 19.Ετήσια έκθεση για την ΚΕΠΠΑ για το 2005 (συζήτηση)
 20.Προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη * (συζήτηση)
 21.Κοινοτική οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας ***II (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να να πραγματοποιήσει συνεδρίαση ολομελείας στις 27.06.2007 στις 3 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Με την ευκαιρία αυτή, το Συμβούλιο θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007 και θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της Γερμανικής Προεδρίας.


3. Ημερήσια διάταξη

Η έκθεση Gargani A6-0179/2007 σχετικά με τον έλεγχο της εντολής του Beniamino Donnici εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της αυριανής ημέρας, Τετάρτη 23.05.2007 και ώρα 9 μ.μ. πριν από την έκθεση Gierek (A6-0159/2007).

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 23.05.2007 στις 10 π.μ.

Ψηφοφορία: 24.05.2007.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Carlos Carnero González, ο οποίος ζητά από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να συντονιστεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να ζητήσουν την κατάπαυση των βιαιοπραγιών στον Λίβανο(Η Πρόεδρος του απαντά ότι το αίτημά του θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ).


4. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τους βουλευτές

1.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρακολούθηση των τεμενών και την αξιοπιστία των ιμάμηδων (B6-0203/2007)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM, CULT

1.2) προτάσεις σύστασης (άρθρο 114 του Κανονισμού)

- Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας (B6-0202/2007)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

2) από την επιτροπή συνδιαλλαγής

- Κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής όσον αφορά τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))


5. Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Η περίπτωση του τηλεοπτικού καναλιού "Radio Caracas TV" στη Βενεζουέλα

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Βενεζουέλα (B6-0206/2007

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo και Αθανάσιος Παφίλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την περίπτωση του RCTV στη Βενεζουέλα(B6-0207/2007

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βενεζουέλα (B6-0223/2007

- Monica Frassoni και Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την περίπτωση του RCTV στη Βενεζουέλα (B6-0227/2007

- Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την περίπτωση του RCTV στη Βενεζουέλα (B6-0231/2007

II. Ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία

- Pasqualina Napoletano και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (B6-0212/2007

- André Brie και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία (B6-0219/2007

- Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE σχετικά με τη Συρία (B6-0224/2007

- Charles Tannock, Bernd Posselt και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία (B6-0226/2007

- Hélène Flautre και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία (B6-0229/2007

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία (B6-0232/2007

III. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανατική καταδίκη στο Σουδάν των Amouna Abdallah Daldoum και Sadia Idries Fadul (B6-0208/2007

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν (B6-0210/2007

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti και Glenys Kinnock, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν (B6-0211/2007

- Fiona Hall και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το λιθοβολισμό μέχρι θανάτου δύο σουδανών γυναικών με την κατηγορία της μοιχείας (B6-0221/2007

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν (B6-0225/2007

- Margrete Auken και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν (B6-0228/2007

IV. Υπόθεση "Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας"

- Miguel Portas και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον Paul Wolfowitz (B6-0209/2007

- Pasqualina Napoletano και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κρίση που διέρχεται η Παγκόσμια Τράπεζα (B6-0213/2007

- Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση του Paul Wolfowitz, Προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας (B6-0222/2007

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την υπόθεση «Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας» (B6-0230/2007).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


6. Παγκόσμια Ευρώπη - Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές ανταγωνιστικότητας [2006/2292(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Ο Daniel Caspary παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει : ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : οι Benoît Hamon (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, Γεώργιος Παπαστάμκος, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir και Jan Tadeusz Masiel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν : οι Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford και Peter Mandelson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2007.


7. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο [2006/2236(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A6-0088/2007)

Ο David Martin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει : ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : οι Margrietus van den Berg (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Γεώργιος Παπαστάμκος, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi και Peter Mandelson.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.


8. Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης [2005/2246(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Ο Robert Sturdy παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει : ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν : οι Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Margrietus van den Berg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti και Peter Mandelson

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


9.1. Συμφωνία ΕΚ/Ρωσίας για την αλιεία και την προστασία των θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική Θάλασσα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας στους τομείς της αλιείας και της προστασίας των έμβιων θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική Θάλασσα [COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0186)


9.2. Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE +)[PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγήτρια: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0187)


9.3. «Δάφνη IIΙ»: ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων υψηλού κινδύνου (πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ) ως μέρος του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» [16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Lissy Gröner (A6-0147/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2007)0188)


9.4. Αναθεώρηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Συνεργασία μεταξύ των επιτροπών [2007/2016(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A6-0139/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες (βλ. παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών»)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0189)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Johannes Voggenhuber προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, την οποία υποστηρίζει ο Richard Corbett (εισηγητής) και η οποία κρατείται.


9.5. Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ [COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0190)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0190)


9.6. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων *(τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Η συζήτηση έγινε στις 28.03.2007 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.03.2007).

Η ψηφοφορία στην πρόταση της Επιτροπής διεξήχθη στις 29.03.2007 (σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0191)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Marie-Hélène Aubert (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία.


9.7. Αλιευτική σύμπραξη ΕΚ/Δανία και Γροιλανδία * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της Δανίας και της Τοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου [COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Joop Post (A6-0161/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0192)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0192)


9.8. Μόνιμη αντιπροσωπεία EUROLAT (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης, που κατετέθη, σύμφωνα με το άρθρο 188 του Κανονισμού, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της μόνιμης αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής (B6-0204/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0193)


9.9. Εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη της κοινής δήλωσης για την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης [2005/2125(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0142/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0194)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Jo Leinen (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.


9.10. Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 [2006/2233(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αδάμος Αδάμου (A6-0089/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0195)


9.11. Παγκόσμια Ευρώπη - Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές ανταγωνιστικότητας [2006/2292(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0196)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Ignasi Guardans Cambó προτείνει προφορικές τροπολογίες στην τροπολογία 51 και στην τροπολογία 52 οι οποίες δεν κρατούνται επειδή περισσότεροι των 40 βουλευτών εκφράζουν αντιρρήσεις στο να ληφθούν υπόψη.


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Lissy Gröner - A6-0147/2007:

- Hubert Pirker, Andreas Mölzer

Έκθεση Anne Laperrouze - A6-0125/2007:

- Andreas Mölzer

Έκθεση Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007:

- Agnes Schierhuber

Έκθεση Daniel Caspary - A6-0149/2007:

- Czesław Adam Siekierski.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι Martine Roure και Dariusz Maciej Grabowski γνωστοποιούν ότι οι συσκευές τους δεν λειτούργησαν κατά την ψηφοφορία στην έκθεση Philippe Morillon - A6-0160/2007


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

12. Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση πριν από τη συζήτηση.

Παρεμβαίνει ο Romano Prodi, πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Παρεμβαίνουν οι: Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Romano Prodi, Antonio Tajani, Gianni Pittella, Bronisław Geremek, Roberta Angelilli, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Paul Marie Coûteaux, Koenraad Dillen, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Umberto Guidoni, Γεώργιος Καρατζαφέρης, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Marco Cappato και Genowefa Grabowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο James Nicholson γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Κατάσταση στην Παλαιστίνη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στην Παλαιστίνη

Οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν : οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula και Frieda Brepoels.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν : Béatrice Patrie, Μάριος Ματσάκης, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0018/2007).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 30 (David Martin): Οι αρνητικές επιπτώσεις των στόχων της ΕΕ για βιοκαύσιμα.

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των David Martin, Danutė Budreikaitė και Reinhard Rack.

Ερώτηση 31 (Danutė Budreikaitė): Συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσίας.

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Danutė Budreikaitė, Paul Rübig και Justas Vincas Paleckis.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 33 (Claude Moraes): Ιστοσελίδες μίσους.

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes, Andreas Mölzer και Hubert Pirker.

Ερώτηση 34 (Glenis Willmott): Γραμμή hotline της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θύματα αναγκαστικής πορνείας.

Ο Franco Frattini απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Glenis Willmott, Richard Seeber και Justas Vincas Paleckis.

Στις ερωτήσεις 35 έως 37 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Η ερώτηση 38 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Παρεμβαίνει η Arlene McCarthy σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 39 (Marco Cappato): Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα επικοινωνίας.

Η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Marco Cappato.

Ερώτηση 40 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Διαχωρισμός στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Γεωργίου Παπαστάμκου.

Ερώτηση 41 (Κατερίνας Μπατζελή): Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Κατερίνας Μπατζελή.

Στην ερώτηση 42 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 43 (Bernd Posselt): Η κατάσταση στην Βοϊβοντίνα.

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Reinhard Rack και Zsolt László Becsey.

Ερώτηση 44 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Εφαρμογή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας από την Τουρκία.

Ο Olli Rehn απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Δημητρίου Παπαδημούλη.

Ερώτηση 45 (Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου): Πολιτική κρίση στην Τουρκία και προοπτικές ένταξης.

Ο Olli Rehn απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Κωνσταντίνου Χατζηδάκη.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

16. Σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τη Διάσκεψη των Προέδρων τις προτάσεις για τους διορισμούς των μελών της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής, οι οποίες διαβιβάστηκαν στους βουλευτές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επισυνάπτονται στα παρόντα πρακτικά.

Προθεσμία κατάθεσης τροπολγιών: 23.05.2007 στις 9 π.μ.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.


17. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις θέσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Ιανουαρίου I και II έχει διανεμηθεί.


18. Εσθονία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εσθονία

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν : οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Toomas Savi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Γεώργιος Τούσσας, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda και Andres Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την Εσθονία (B6-0205/2007

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία (B6-0214/2007

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich και Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία (B6-0215/2007

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη μετατόπιση του μνημείου για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ταλίν και τις σχέσεις μεταξύ της Εσθονίας και της Ρωσίας (B6-0216/2007

- Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία (B6-0217/2007

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen και Ashley Mote, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, σχετικά με τις βιαιότητες στην Εσθονία και τις σχέσεις μεταξύ Εσθονίας και Ρωσίας (B6-0218/2007

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė και Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Εσθονία (B6-0220/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.05.2007.


19. Ετήσια έκθεση για την ΚΕΠΠΑ για το 2005 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2005 [2006/2217(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0130/2007)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει : η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : οι Αντώνης Σαμαράς (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Bogdan Klich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Helmut Kuhne, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Marianne Mikko, Hélène Goudin, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Jamila Madeira και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.


20. Προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/84/ΕΟΚ για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Παρεμβαίνει : ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής)

Η Astrid Lulling παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν : οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, για να απαντήσει στον László Kovács (Ο Πρόεδρος της αφαιρεί τον λόγο).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.


21. Κοινοτική οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Mario Mauro (A6-0169/2007)

Ο Mario Mauro παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει : ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Herbert Bösch, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Lewandowski, Gilles Savary, Paolo Costa, Silvia-Adriana Ţicău και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 389.455/OJME).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55 μ.μ.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Triantaphyllides , Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου