Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 197kWORD 148k
Teisipäev, 22. mai 2007 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Osaistungjärkude ajakava
 3.Päevakord
 4.Esitatud dokumendid
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 6.Globaalne Euroopa: konkurentsivõime välisaspektid (arutelu)
 7.ELi kaubandusabi (arutelu)
 8.Majanduskoostöölepingud (arutelu)
 9.Hääletused
  
9.1.EÜ ja Venemaa vaheline kalandusalane ja Läänemere ressursside kaitse leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.2.Keskkonna rahastamisvahend (LIFE +) ***III (hääletus)
  
9.3.Võitlus vägivalla vastu (Daphne III programm) ***II (hääletus)
  
9.4.Komisjonidevaheline koostöö (kodukorra artikli 47 muutmine) (hääletus)
  
9.5.Keskkonnakvaliteedi standardid veepoliitika valdkonnas ***I (hääletus)
  
9.6.Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine *(lõpphääletus)
  
9.7.EÜ ning Taani ja Gröönimaa vaheline kalandusalane partnerlusleping * (hääletus)
  
9.8.Alaline delegatsioon EUROLATis (hääletus)
  
9.9.Kaasotsustamismenetluse praktiline kord (hääletus)
  
9.10.Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. aastaks (hääletus)
  
9.11.Globaalne Euroopa: konkurentsivõime välisaspektid (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Arutelu Euroopa tuleviku kohta (arutelu)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Olukord Palestiinas (arutelu)
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Delegatsiooni Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees koosseis (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)
 17.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 18.Eesti (arutelu)
 19.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika aastaaruanne 2005 (arutelu)
 20.Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamine * (arutelu)
 21.Üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas ***II (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Osaistungjärkude ajakava

Esimeeste konverents otsustas korralda täiskogu istungi 27.6.2007 kell 15.00 Brüsselis.

Istungil teavitab nõukogu parlamenti 21. ja 22. juunil 2007. aastal Brüsselis toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemustest ja tutvustab Saksamaa eesistumise järeldusi.


3. Päevakord

Gargani raport A6-0179/2007 Beniamino Donnici volituste kontrollimise kohta on kantud kolmapäeva, 23.5.2007 istungi päevakorda kella 21.00-ks enne Giereki raportit (A6-0159/2007).

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 23.5.2007 kell 10.00.

Hääletus: 24.05.2007.

°
° ° °

Sõna võttis Carlos Carnero González, kes palus, et parlamendi president koos ÜRO peasekretäriga paluksid lõpetada vägivald Liibanonis (asepresident vastas, et palve edastatakse parlamendi presidendile).


4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendiliikmed:

1.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 113):

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek: Mošeede seire ja imaamide usaldusväärsus (B6-0203/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM, CULT

1.2) soovituste ettepanekud (kodukorra artikkel 114)

- Jelko Kacin, fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule: Euroopa Liidu ja Serbia suhted (B6-0202/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

2) lepituskomiteelt:

- Lepituskomitee poolt heakskiidetud ühine tekst: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Telekanali Radio Caracas TV juhtum Venezuelas

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, Venezuela kohta (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo ja Athanasios Pafilis fraktsiooni GUE/NGL nimel, RCTV juhtumi kohta Venezuelas (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Venezuela kohta (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni ja Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel, RCTV juhtumi kohta Venezuelas (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, RCTV juhtumi kohta Venezuelas (B6-0231/2007);

II. Inimõigused Süürias

- Pasqualina Napoletano ja Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel, olukorra kohta Süürias (B6-0212/2007);

- André Brie ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, inimõiguste kohta Süürias (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel Süüria kohta (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel, inimõiguste kohta Süürias (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel, inimõiguste olukorra kohta Süürias (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel, inimõiguste kohta Süürias (B6-0232/2007);

III. Inimõigused Sudaanis   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Amouna Abdallah Daldoumi ja Sadia Idries Faduli surmamõistmise kohta Sudaanis (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, inimõiguste kohta Sudaanis (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti ja Glenys Kinnock fraktsiooni PSE nimel, inimõiguste kohta Sudaanis (B6-0211/2007);

- Fiona Hall ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, kahe abielurikkumises süüdistatud sudaani naise kividega surnukspildumise kohta (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, inimõiguste kohta Sudaanis (B6-0225/2007);

- Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, inimõiguste kohta Sudaanis (B6-0228/2007);

IV. Maailmapanga presidendi juhtum

- Miguel Portas ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Wolfowitzi kohta (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano ja Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel, Maailmapangas aset leidva kriisi kohta (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Maailmapanga presidendi Paul Wolfowitzi olukorra kohta (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maailmapanga presidendi juhtumi kohta (B6-0230/2007).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.


6. Globaalne Euroopa: konkurentsivõime välisaspektid (arutelu)

Raport globaalse Euroopa ja konkurentsivõime välisaspektide kohta [2006/2292(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary tutvustas raportit.

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Benoît Hamon (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Syed Kamall fraktsiooni PPE-DE nimel, Elisa Ferreira fraktsiooni PSE nimel, Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Pierre Jonckheer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, Graham Booth fraktsiooni IND/DEM nimel, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea fraktsiooni ITS nimel, Roger Helmer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir ja Jan Tadeusz Masiel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Sõna võtsid Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford ja Peter Mandelson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.05.2007protokoll punkt 9.11.


7. ELi kaubandusabi (arutelu)

Raport Euroopa Liidu kaubandusabi kohta [2006/2236(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A6-0088/2007)

David Martin tutvustas raportit.

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Margrietus van den Berg (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ALDE nimel, Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi ja Peter Mandelson.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.05.2007protokoll punkt 5.8.


8. Majanduskoostöölepingud (arutelu)

Raport majanduskoostöölepingute kohta [2005/2246(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Robert Sturdy tutvustas raportit.

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige)

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy fraktsiooni PPE-DE nimel, Margrietus van den Berg fraktsiooni PSE nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ALDE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti ja Peter Mandelson

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.05.2007protokoll punkt 5.9.


ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


9.1. EÜ ja Venemaa vaheline kalandusalane ja Läänemere ressursside kaitse leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise kalandusalase koostöö ja Läänemere elusressursside kaitse lepingu sõlmimise kohta [KOM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0186)


9.2. Keskkonna rahastamisvahend (LIFE +) ***III (hääletus)

Raport: lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta[PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

(Antud häälte enamus heakskiitmiseks)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0187)


9.3. Võitlus vägivalla vastu (Daphne III programm) ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi "Põhiõigused ja õigusasjad" raames eriprogramm laste, noorte ja naiste vastu suunatud vägivalla ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ning ohvrite ja riskirühmade kaitsmiseks (Daphne III programm) [16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037(COD)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Lissy Gröner (A6-0147/2007)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P6_TA(2007)0188)


9.4. Komisjonidevaheline koostöö (kodukorra artikli 47 muutmine) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 47 (komisjonidevaheline koostöö) muutmise kohta [2007/2016(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A6-0139/2007)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

KODUKORRA TEKST

Vastuvõetud muudatusettepanekud (vt lisa «Hääletuste tulemused»)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0189)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Johannes Voggenhuber esitas muudatusettepaneku 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mida Richard Corbett (raportöör) toetas ja mis võeti vastu.


9.5. Keskkonnakvaliteedi standardid veepoliitika valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ [KOM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0190)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0190)


9.6. Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine *(lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Arutelu toimus 28.03.2007 (28.03.2007protokoll punkt 16).

Hääletus komisjoni ettepaneku üle toimus 29.3.2007 (29.03.2007protokoll punkt 8.8).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0191)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Marie-Hélène Aubert (raportöör) enne hääletust.


9.7. EÜ ning Taani ja Gröönimaa vaheline kalandusalane partnerlusleping * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta [KOM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Joop Post (A6-0161/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0192)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0192)


9.8. Alaline delegatsioon EUROLATis (hääletus)

Otsuse ettepanek, mille esitas esimeeste konverents vastavalt kodukorra artiklile 188: Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees osaleva alalise delegatsiooni moodustamine ja arvuline koosseis (B6-0204/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0193)


9.9. Kaasotsustamismenetluse praktiline kord (hääletus)

Raport kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitleva ühise deklaratsiooni sõlmimise kohta [2005/2125(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Jo Leinen (A6-0142/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0194)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Jo Leinen (raportöör) enne hääletust.


9.10. Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. aastaks (hääletus)

Raport bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamise kohta 2010. aastaks [2006/2233(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0195)


9.11. Globaalne Euroopa: konkurentsivõime välisaspektid (hääletus)

Raport globaalse Euroopa ja konkurentsivõime välisaspektide kohta [2006/2292(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0196)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Ignasi Guardans Cambó esitas muudatusettepanekute 51 ja 52 kohta suulised muudatusettepanekud, mida ei võetud vastu, kuna nende arutamisele oli vastu üle 40 parlamendiliikme.


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Lissy Gröner - A6-0147/2007:

- Hubert Pirker, Andreas Mölzer

Raport: Anne Laperrouze - A6-0125/2007:

- Andreas Mölzer

Raport: Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007:

- Agnes Schierhuber

Raport: Daniel Caspary - A6-0149/2007:

- Czesław Adam Siekierski.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Martine Roure ja Dariusz Maciej Grabowski teatasid, et nende hääletusseade ei töötanud Philippe Morilloni raporti (A6-0160/2007) hääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 12.50 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

12. Arutelu Euroopa tuleviku kohta (arutelu)

Parlamendi president tegi arutelu tutvustamiseks lühikese avalduse.

Sõna võttis Itaalia peaminister Romano Prodi.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Marie Le Pen fraktsiooni ITS nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Romano Prodi, Antonio Tajani, Gianni Pittella, Bronisław Geremek, Roberta Angelilli, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Paul Marie Coûteaux, Koenraad Dillen, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Umberto Guidoni, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Marco Cappato ja Genowefa Grabowska.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

James Nicholson on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Olukord Palestiinas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Palestiinas

Günter Gloser (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel, Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Marie Coûteaux fraktsiooni IND/DEM nimel, Philip Claeys fraktsiooni ITS nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Georgios Karatzaferis, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula ja Frieda Brepoels.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček ja Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.


15. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0018/2007).

Esimene osa

Küsimus 30 (David Martin): ELi biokütuse-alaste eesmärkide negatiivsed tagajärjed.

Andris Piebalgs (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) David Martin, Danutė Budreikaitė ja Reinhard Rack.

Küsimus 31 (Danutė Budreikaitė): energeetikaalased kokkulepped ELi liikmesriikide ja Venemaa vahel.

Andris Piebalgs vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Danutė Budreikaitė, Paul Rübig ja Justas Vincas Paleckis.

Teine osa

Küsimus 33 (Claude Moraes): vaenuliku sisuga veebilehed.

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Claude Moraes, Andreas Mölzer ja Hubert Pirker.

Küsimus 34 (Glenis Willmott): ELi hädaabitelefon sunprostitutsiooni ohvritele.

Franco Frattini vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Glenis Willmott, Richard Seeber ja Justas Vincas Paleckis.

Küsimustele 35 kuni 37 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 38 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Sõna võttis Arlene McCarthy infotunni kulgemise kohta.

Küsimus 39 (Marco Cappato): puudega inimeste juurdepääs kommunikatsioonivahenditele.

Viviane Reding (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marco Cappato.

Küsimus 40 (Georgios Papastamkos): telekommunikatsiooniturgude lahutamine.

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos.

Küsimus 41 (Katerina Batzeli): noorte ja laste poolse mobiiltelefonide turvalisema kasutamise Euroopa raamistik.

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Katerina Batzeli.

Küsimusele 42 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 43 (Bernd Posselt): olukord Vojvodinas.

Olli Rehn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Reinhard Rack ja Zsolt László Becsey.

Küsimus 44 (Dimitrios Papadimoulis): mereõiguse konventsiooni kohaldamine Türgi poolt.

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Dimitrios Papadimoulis.

Küsimus 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): poliitiline kriis Türgis ja ühinemise väljavaated.

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Konstantinos Hatzidakis.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

(Istung katkestati kell 20.05 ja jätkus kell 21.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

16. Delegatsiooni Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees koosseis (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)

Asepresident teatas, et on saanud esimeeste konverentsi ettepanekud liikmete nimetamiseks delegatsiooni Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees, mis edastati e-postiga parlamendiliikmetele ja on toodud käesoleva protokolli lisas.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 23.5.2007 kell 9.00.

Hääletus: 23.05.2007protokoll punkt 5.5.


17. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jagati välja komisjoni teatis parlamendi jaanuarikuu I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta.


18. Eesti (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eesti

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Toomas Savi fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Georgios Toussas, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Andres Tarand fraktsiooni PSE nimel, Eesti (B6-0205/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Olukord Eestis (B6-0214/2007);

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich ja Anna Ibrisagic fraktsiooni PPE-DE nimel, Olukord Eestis (B6-0215/2007);

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Teise maailmasõja mälestusmärgi teisaldamine Tallinnas ja Eesti–Vene suhted (B6-0216/2007);

- Monica Frassoni ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel Olukord Eestis (B6-0217/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ja Ashley Mote fraktsiooni ITS nimel, Olukord Eestis (B6-0218/2007);

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė ja Georgs Andrejevs fraktsiooni ALDE nimel, Eesti (B6-0220/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.05.2007protokoll punkt 9.4.


19. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika aastaaruanne 2005 (arutelu)

Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ÜVJP peamiste aspektide ja põhivalikute, sealhulgas nende rahalise mõju kohta Euroopa Liidu üldeelarvele – 2005 [2006/2217(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A6-0130/2007)

Elmar Brok tutvustas raportit.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Sõna võtsid Antonis Samaras (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Klich fraktsiooni PPE-DE nimel, Helmut Kuhne fraktsiooni PSE nimel, Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko, Hélène Goudin arutelu kulgemise kohta, Jamila Madeira ja Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.05.2007protokoll punkt 5.10.


20. Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta [KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Sõna võttis László Kovács (komisjoni liige)

Astrid Lulling tutvustas raportit.

Sõna võtsid Piia-Noora Kauppi fraktsiooni PPE-DE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel, Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel, Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Claude Martinez fraktsiooni ITS nimel, Roger Helmer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, et vastata László Kovácsile (asepresident katkestas sõnavõtu).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.05.2007protokoll punkt 5.4.


21. Üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Mario Mauro (A6-0169/2007)

Mario Mauro tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Herbert Bösch fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Lewandowski, Gilles Savary, Paolo Costa, Silvia-Adriana Ţicău ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.05.2007protokoll punkt 5.1.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 389.455/OJME).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.55.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika