Index 
Jegyzőkönyv
PDF 206kWORD 178k
2007. május 22., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az ülések időpontjai
 3.Napirend
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 6.A globális Európa - A versenyképesség külső aspektusai (vita)
 7.Az EU „segély a kereskedelemért” programja (vita)
 8.Gazdasági partnerségi megállapodások (vita)
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az Európai Közösség és Oroszország közötti megállapodás a halászatról és a balti-tengeri élő erőforrások védelméről * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.2.A környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE+) ***III (szavazás)
  
9.3.Daphné III: „Az erőszakkal szembeni küzdelem” egyedi program ***II (szavazás)
  
9.4.A bizottságok közötti együttműködés (az eljárási szabályzat 47. cikkének módosítása) (szavazás)
  
9.5.Környezetminőségi előírások a vízpolitika terén ***I (szavazás)
  
9.6.Ökológiai termelés és ökológiai termékek címkézése *(zárószavazás)
  
9.7.Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia és Grönland közötti halászati partnerség * (szavazás)
  
9.8.EUROLAT állandó küldöttség (szavazás)
  
9.9.Az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásai (szavazás)
  
9.10.A biodiverzitás csökkenésének megállítása 2010-ig (szavazás)
  
9.11.A globális Európa - A versenyképesség külső aspektusai (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Vita Európa jövőjéről (vita)
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A palesztinai helyzet (vita)
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség összetétele
 17.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 18.Észtország (vita)
 19.A közös kül- és biztonságpolitikáról szóló 2005. évi jelentés (vita)
 20.Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése * (vita)
 21.A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás ***II (vita)
 22.A következő ülés napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Az ülések időpontjai

Az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy 2007.06.27-én 15 órakor plenáris ülésre kerül sor Brüsszelben.

Ennek folyamán a Tanács tájékoztatni fogja a Parlamentet az Európai Tanács 2007. június 21–22-i brüsszeli ülésének eredményeiről, és bemutatja a német elnökség következtetéseit.


3. Napirend

A Beniamino Donnici mandátumvizsgálatáról szóló A6-0179/2007 számú Gargani-jelentés a holnapi, azaz a 2007.05.23-i szerdai napirendre került 21 órára, a Grierek-jelentés (A6-0159/2007) elé.

Módosítások benyújtási határideje: 2007.05.23., 10 óra

Szavazás: 2007.05.24.

°
° ° °

Felszólal: Carlos Carnero González, aki kéri a Parlament elnökét, hogy az Egyesült Nemzetek főtitkárával együtt kérjék a Libanonban folyó erőszak megszüntetését (az elnök asszony azt feleli, hogy továbbítja a kérést a Parlament elnökének).


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a képviselők

1.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 113. cikke)

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a mecsetek felügyeletéről és az imámok megbízhatóságáról (B6-0203/2007)

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM, CULT

1.2) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 114. cikke)

- Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (B6-0202/2007)

utalva:

illetékes :

AFET

2) az egyeztetőbizottság

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló szövegtervezet (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))


5. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az Eljárási Szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. A "Radio Caracas TV" csatorna ügye Venezuelában

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Venezueláról (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo és Athanasios Pafilis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai RCTV-ügyről (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Venezueláról (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni és Alain Lipietz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai RCTV-ügyről (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a venezuelai RCTV-ügyről (B6-0231/2007).

II. Emberi jogok Szíriában

- Pasqualina Napoletano és Véronique De Keyser, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (B6-0212/2007);

- André Brie és Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Szíriában (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Szíriáról (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Szíriában (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre és Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok szíriai helyzetéről (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki és Hanna Foltyn-Kubicka, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Szíriában (B6-0232/2007).

III. Emberi jogok Szudánban   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Amouna Abdallah Daldoum és Sadia Idries Fadul halálra ítéléséról Szudánban (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Szudánban (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti és Glenys Kinnock, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Szudánban (B6-0211/2007);

- Fiona Hall és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, két, házasságtöréssel vádolt szudáni nő halálra kövezéséről (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Szudánban (B6-0225/2007);

- Margrete Auken és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Szudánban (B6-0228/2007);

IV. A Világbank elnökének ügye

- Miguel Portas és Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Paul Wolfowitzról (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano és Pervenche Berès, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a Világbanknál felmerült válságról (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paul Wolfowitznak, a Világbank elnökének helyzetéről (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas és Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a „Világbank elnöke” botrányról (B6-0230/2007).

A felszólalási időkeretet az Eljárási Szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


6. A globális Európa - A versenyképesség külső aspektusai (vita)

Jelentés a globális Európáról - A versenyképesség külső aspektusai [2006/2292(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Peter Mandelson (a Bizottság tagja).

Felszólal: Benoît Hamon (az ECON bizottság véleményének előadója), Syed Kamall, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ignasi Guardans Cambó, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Pierre Jonckheer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmuth Markov, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Graham Booth, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, független, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir és Jan Tadeusz Masiel.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford és Peter Mandelson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.22-i jegyzőkönyv 9.11. pont .


7. Az EU „segély a kereskedelemért” programja (vita)

Jelentés az EU „segély a kereskedelemért” programjáról [2006/2236(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A6-0088/2007)

David Martin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Peter Mandelson (a Bizottság tagja).

Felszólal: Margrietus van den Berg (a DEVE bizottság véleményének előadója), Maria Martens, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Frithjof Schmidt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi és Peter Mandelson.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.23-i jegyzőkönyv 5.8. pont .


8. Gazdasági partnerségi megállapodások (vita)

Jelentés a gazdasági partnerségi megállapodásokról [2005/2246(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Robert Sturdy előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Peter Mandelson (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jean-Pierre Audy, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Margrietus van den Berg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Frithjof Schmidt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti és Peter Mandelson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.23-i jegyzőkönyv 5.9. pont .


ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


9.1. Az Európai Közösség és Oroszország közötti megállapodás a halászatról és a balti-tengeri élő erőforrások védelméről * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya közötti, a halászati együttműködésről és a balti-tengeri élő erőforrások védelméről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0186)


9.2. A környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE+) ***III (szavazás)

Jelentés az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló szövegtervezetről [PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

(Egyszerű többség a jóváhagyáshoz)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0187)


9.3. Daphné III: „Az erőszakkal szembeni küzdelem” egyedi program ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelméről szóló egyedi program (Daphne III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel [16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037(COD)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Lissy Gröner (A6-0147/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2007)0188)


9.4. A bizottságok közötti együttműködés (az eljárási szabályzat 47. cikkének módosítása) (szavazás)

Jelentés az eljárási szabályzat 47. cikkének módosításáról: a bizottságok közötti együttműködés [2007/2016(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A6-0139/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGE

Elfogadott módosítások (lásd „A szavazások eredménye” mellékletet)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0189)

Felszólalások a szavazásról:

- Johannes Voggenhuber a 3. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet Richard Corbett (előadó) támogat, és amelyet elfogadnak.


9.5. Környezetminőségi előírások a vízpolitika terén ***I (szavazás)

Jelentés a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0190)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0190)


9.6. Ökológiai termelés és ökológiai termékek címkézése *(zárószavazás)

Jelentés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

A vita lefolytatásának időpontja: 2007.03.28 (2007.03.28-i jegyzőkönyv 16. pont ).

A Bizottság javaslatáról szóló szavazásra 2007.03.29-én került sor (2007.03.29-i jegyzőkönyv 8.8. pont ).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0191)

Felszólalások a szavazásról:

- Marie-Hélène Aubert (előadó) a szavazás előtt.


9.7. Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia és Grönland közötti halászati partnerség * (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Joop Post (A6-0161/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0192)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0192)


9.8. EUROLAT állandó küldöttség (szavazás)

Az Elnökök Értekezlete által az eljárási szabályzat 188. cikkének megfelelően benyújtott határozatra irányuló javaslat az Európai Unió–Latin-Amerika parlamenti közgyűlés állandó küldöttségének számáról és összetételéről (B6-0204/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0193)


9.9. Az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásai (szavazás)

Jelentés az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozatról [2005/2125(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Jo Leinen (A6-0142/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0194)

Felszólalások a szavazásról:

- Jo Leinen (előadó) a szavazás előtt.


9.10. A biodiverzitás csökkenésének megállítása 2010-ig (szavazás)

Jelentés a biodiverzitás csökkenésének megállításáról 2010-ig és azt követően [2006/2233(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0195)


9.11. A globális Európa - A versenyképesség külső aspektusai (szavazás)

Jelentés a globális Európáról - A versenyképesség külső aspektusai [2006/2292(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0196)

Felszólalások a szavazásról:

- Ignasi Guardans Cambó az 51. és az 52. módosításhoz szóbeli módosításokat terjeszt elő, melyeket nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi figyelembevételüket.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Lissy Gröner-jelentés - A6-0147/2007:

- Hubert Pirker, Andreas Mölzer

Anne Laperrouze-jelentés - A6-0125/2007:

- Andreas Mölzer

Marie-Hélène Aubert-jelentés - A6-0061/2007:

- Agnes Schierhuber

Daniel Caspary-jelentés - A6-0149/2007:

- Czesław Adam Siekierski.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Martine Roure és Dariusz Maciej Grabowski közli, hogy nem működött a szavazógépe a Philippe Morillon-jelentésről (A6-0160/2007) folytatott szavazás során.


(A 12.50 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

12. Vita Európa jövőjéről (vita)

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz a vita bevezetése céljából.

Felszólal: Romano Prodi, Olaszország miniszterelnöke.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Marie Le Pen, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, Romano Prodi, Antonio Tajani, Gianni Pittella, Bronisław Geremek, Roberta Angelilli, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Paul Marie Coûteaux, Koenraad Dillen, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Umberto Guidoni, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Marco Cappato és Genowefa Grabowska.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök


13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

James Nicholson közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


14. A palesztinai helyzet (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A palesztinai helyzet

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Pasqualina Napoletano, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Paul Marie Coûteaux, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Georgios Karatzaferis, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula és Frieda Brepoels.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.


15. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0018/2007).

Első rész

30. kérdés (David Martin): Az bioüzemanyagokkal kapcsolatos uniós célkitűzések negatív következményei.

Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve David Martin, Danutė Budreikaitė és Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire.

31. kérdés (Danutė Budreikaitė): Energetikai megállapodások az EU tagállamai és Oroszország között.

Andris Piebalgs válaszol a kérdésre, illetve Danutė Budreikaitė, Paul Rübig és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

Második rész

33. kérdés (Claude Moraes): Gyűlölködő tartalmú internetoldalak.

Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes, Andreas Mölzer és Hubert Pirker kiegészítő kérdéseire.

34. kérdés (Glenis Willmott): Az EU telefonos segélyszolgálata a kényszerprostitúció áldozatai számára.

Franco Frattini válaszol a kérdésre, illetve Glenis Willmott, Richard Seeber és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

A 35-37. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

A 38. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

Felszólal: Arlene McCarthy a kérdések órájának lefolytatásával kapcsolatban.

39. kérdés (Marco Cappato): A fogyatékkal élő személyek hozzáférése a kommunikációs eszközökhöz.

Viviane Reding (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Marco Cappato kiegészítő kérdésére.

40. kérdés (Georgios Papastamkos): Az elektronikus távközlési piacok szétválasztása.

Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos kiegészítő kérdésére.

41. kérdés (Katerina Batzeli): A mobiltelefonok serdülők és gyermekek általi biztonságosabb használatát célzó európai keret.

Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Katerina Batzeli kiegészítő kérdésére.

A 42. kérdésre írásban válaszolnak majd.

43. kérdés (Bernd Posselt): A vajdasági helyzet.

Olli Rehn (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt, Reinhard Rack és Zsolt László Becsey kiegészítő kérdéseire.

44. kérdés (Dimitrios Papadimoulis): A tengerjogi egyezmény Törökország általi alkalmazása.

Olli Rehn válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis kiegészítő kérdésére.

45. kérdés (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politikai válság Törökországban és a csatlakozás kilátásai.

Olli Rehn válaszol a kérdésre, illetve Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Konstantinos Hatzidakis kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 20.05 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

16. Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség összetétele

Az elnök bejelenti, hogy megkapta az Elnökök Értekezletétől az Európai Unió– Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségbe való kinevezésekre vonatkozó javaslatokat, amelyeket elektronikus levélben eljuttattak a képviselőknek és amelyek megtalálhatók a jelen jegyzőkönyv mellékletében.

Módosítások benyújtási határideje: 2007.05.23., 9 óra

Szavazás: 2007.05.23-i jegyzőkönyv 5.5. pont .


17. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A januári I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.


18. Észtország (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Észtország

Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Toomas Savi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Georgios Toussas, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda és Andres Tarand, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Észtországról (B6-0205/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az észtországi helyzetről (B6-0214/2007);

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich és Anna Ibrisagic, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az észtországi helyzetről (B6-0215/2007);

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a tallini II. világháborús emlékmű áthelyezéséről, valamint az Észtország és Oroszország közötti kapcsolatokról (B6-0216/2007);

- Monica Frassoni és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében az Észtországban kialakult helyzetről (B6-0217/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen és Ashley Mote, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, az észtországi helyzetről (B6-0218/2007);

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė és Georgs Andrejevs, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Észtországról (B6-0220/2007).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.24-i jegyzőkönyv 9.4. pont .


19. A közös kül- és biztonságpolitikáról szóló 2005. évi jelentés (vita)

Jelentés a Tanácsnak az Európai Parlamenthez intézett, a közös kül- és biztonságpolitika főbb szempontjairól és alapvető lehetőségeiről szóló éves jelentéséről, amely tartalmazza ezeknek az Európai Unió általános költségvetésére gyakorolt pénzügyi következményeit [2006/2217(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A6-0130/2007)

Elmar Brok előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Antonis Samaras (a BUDG bizottság véleményének előadója), Bogdan Klich, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Helmut Kuhne, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko, Hélène Goudin, a vita lefolytatásáról, Jamila Madeira és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.23-i jegyzőkönyv 5.10. pont .


20. Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése * (vita)

Jelentés az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 92/84/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Felszólal: László Kovács (a Bizottság tagja)

Astrid Lulling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Piia-Noora Kauppi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, független, Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, aki Kovács Lászlónak válaszol (az elnök elveszi tőle a szót).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.23-i jegyzőkönyv 5.4. pont .


21. A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Mario Mauro (A6-0169/2007)

Mario Mauro előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Herbert Bösch, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sepp Kusstatscher, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Janusz Lewandowski, Gilles Savary, Paolo Costa, Silvia-Adriana Ţicău és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.23-i jegyzőkönyv 5.1. pont .


22. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 389.455/OJME).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.55 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat