Index 
Proces-verbal
PDF 203kWORD 176k
Marţi, 22 mai 2007 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Calendarul perioadelor de sesiune
 3.Ordinea de zi
 4.Depunere de documente
 5.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 6.Europa globală – aspecte externe ale competitivităţii (dezbatere)
 7.Ajutor pentru comerţ acordat de Uniunea Europeană (dezbatere)
 8.Acorduri de parteneriat economic (dezbatere)
 9.Votare
  
9.1.Acord CE/Rusia privind pescuitul şi conservarea resurselor în Marea Baltică * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Instrument financiar pentru mediu (LIFE+) ***III (vot)
  
9.3.Daphné III: program special "Combaterea violenţei" ***II (vot)
  
9.4.Cooperarea între comisii (modificarea articolului 47 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European) (vot)
  
9.5.Standarde de calitate a mediului în domeniul apei ***I (vot)
  
9.6.Producţia biologică şi etichetarea produselor biologice *(vot final)
  
9.7.Parteneriat în domeniul pescuitului între CE, pe de o parte, şi Danemarca şi Groenlanda, pe de altă parte * (vot)
  
9.8.Delegaţia permanentă EUROLAT (vot)
  
9.9.Aspecte practice în cadrul procedurii de codecizie (vot)
  
9.10.Stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010 (vot)
  
9.11.Europa globală – aspecte externe ale competitivităţii (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Dezbatere privind viitorul Europei (dezbatere)
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Situaţia din Palestina (dezbatere)
 15.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 16.Componenţa delegaţiei la Adunarea parlamentară euro-latină-americană
 17.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 18.Estonia (dezbatere)
 19.Raport anual 2005 privind PESC (dezbatere)
 20.Apropierea nivelurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice * (dezbatere)
 21.Asistenţă financiară comunitară în domeniul reţelelor transeuropene de transport şi de energie ***II (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Calendarul perioadelor de sesiune

Conferinţa preşedinţilor a decis să se ţină o şedinţă plenară la data de 27.06.2007, ora 15.00, la Bruxelles.

Cu această ocazie, Consiliul va informa Parlamentul asupra rezultatelor reuniunii Consiliului European de la Bruxelles din 21 şi 22 iunie 2007 şi va prezenta concluziile preşedinţiei germane.


3. Ordinea de zi

Raportul Gargani A6-0179/2007 privind verificarea prerogativelor lui Beniamino Donnici se înscrie pe ordinea de zi de mâine, miercuri 23.05.2007, ora 21.00, înainte de raportul Gierek (A6-0159/2007).

Termenul de depunere a amendamentelor: 23.05.2007, ora 10.00.

Vot: 24.05.2007.

°
° ° °

A intervenit Carlos Carnero González, care a cerut ca Preşedintele Parlamentului să se alăture Secretarului General al ONU pentru a solicita încetarea violenţelor din Liban (Preşedinta i-a răspuns că cererea sa va fi transmisă Preşedintelui Parlamentului).


4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de către deputaţi

1.1) propuneri de rezoluţie (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie privind monitorizarea moscheilor şi gradul de încredere care li se poate acorda imamilor (B6-0203/2007)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

FEMM, CULT

1.2) propuneri de recomandare (articolul 114 din Regulamentul de procedură)

- Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE. Propunere de recomandare adresată Consiliului privind relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Serbia (B6-0202/2007)

retrimis

fond :

AFET

2) de Comitetul de conciliere

- Text comun aprobat de Comitetul de conciliere privind Regulamentull Parlamentului European şi al Consiliului privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))


5. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Cazul canalului „Radio Caracas TV” din VENEZUELA

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, cu privire la Venezuela (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo şi Athanasios Pafilis, în numele Grupului GUE/NGL, privind cazul RCTV din Venezuela (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, cu privire la Venezuela (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni şi Alain Lipietz, în numele Grupului Verts/ALE, privind cazul RCTV din Venezuela (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind cazul RCTV din Venezuela. (B6-0231/2007);

II. Drepturile omului în Siria

- Pasqualina Napoletano şi Véronique De Keyser, în numele Grupului PSE, privind situaţia din Siria (B6-0212/2007);

- André Brie şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind drepturile omului în Siria (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE privind Siria (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind drepturile omului în Siria (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia drepturilor omului în Siria (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki şi Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN, privind drepturile omului în Siria (B6-0232/2007);

III. Drepturile omului în Sudan   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, privind condamnarea la moarte în Sudan a Doamnei Amouna Abdallah Daldoum şi a Doamnei Sadia Idries Fadul (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind drepturile omului în Sudan (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti şi Glenys Kinnock, în numele Grupului PSE, privind drepturile omului în Sudan (B6-0211/2007);

- Fiona Hall şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, privind uciderea prin lapidare a două femei sudaneze acuzate de adulter (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, privind drepturile omului în Sudan (B6-0225/2007);

- Margrete Auken şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, privind drepturile omului în Sudan (B6-0228/2007);

IV. Cazul „Preşedintele Băncii Mondiale”

- Miguel Portas şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Paul Wolfowitz (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano şi Pervenche Berès, în numele Grupului PSE, privind criza pe care o traversează Banca Mondială (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, privind situaţia lui Paul Wolfowitz, preşedintele Băncii Mondiale (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas şi Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, privind chestiunea „Preşedintele Băncii Mondiale” (B6-0230/2007).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură.


6. Europa globală – aspecte externe ale competitivităţii (dezbatere)

Raport privind Europa globală – aspecte externe ale competitivităţii [2006/2292(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Au intervenit: Benoît Hamon (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Syed Kamall, în numele Grupului PPE-DE, Elisa Ferreira, în numele Grupului PSE, Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Pierre Jonckheer, în numele Grupului Verts/ALE, Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, Graham Booth, în numele Grupului IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, în numele Grupului ITS, Roger Helmer, neafiliat, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir şi Jan Tadeusz Masiel.

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford şi Peter Mandelson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.11 al PV din 22.05.2007.


7. Ajutor pentru comerţ acordat de Uniunea Europeană (dezbatere)

Raport privind ajutorul pentru comerţ acordat de Uniunea Europeană [2006/2236(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: David Martin (A6-0088/2007)

David Martin şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Au intervenit: Margrietus van den Berg (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Maria Martens, în numele Grupului PPE-DE, Sajjad Karim, în numele Grupului ALDE, Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi şi Peter Mandelson.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 23.05.2007.


8. Acorduri de parteneriat economic (dezbatere)

Raport privind Acordurile de parteneriat economic [2005/2246(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Robert Sturdy şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei)

Au intervenit: Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE-DE, Margrietus van den Berg, în numele Grupului PSE, Sajjad Karim, în numele Grupului ALDE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti şi Peter Mandelson

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.9 al PV din 23.05.2007.


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


9.1. Acord CE/Rusia privind pescuitul şi conservarea resurselor în Marea Baltică * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană şi guvernul Federaţiei Ruse asupra cooperării în sectorul pescuitului şi conservării resurselor marine vii din Marea Baltică [COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENT şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0186)


9.2. Instrument financiar pentru mediu (LIFE+) ***III (vot)

Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+)[PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

(Majoritate simplă necesară pentru aprobare)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0187)


9.3. Daphné III: program special "Combaterea violenţei" ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării deciziei Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire, pentru perioada 2007-2013, a unui program specific de prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor, a tinerilor şi a femeilor şi de protejare a victimelor şi a grupurilor de risc (Programul Daphne III) în cadrul programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie” [16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037(COD)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe. Raportoare: Lissy Gröner (A6-0147/2007)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat (P6_TA(2007)0188)


9.4. Cooperarea între comisii (modificarea articolului 47 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European) (vot)

Raport privind modificarea articolului 47 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, cooperarea între comisii [2007/2016(REG)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Richard Corbett (A6-0139/2007)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

TEXTUL REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ

Amendamente adoptate (a se vedea anexa „Rezultatele voturilor”)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2007)0189)

Intervenţii privind votarea:

- Johannes Voggenhuber a prezentat un amendament oral la amendamentul 3, susţinut de Richard Corbett (raportor), şi care a fost reţinut.


9.5. Standarde de calitate a mediului în domeniul apei ***I (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor standardele de calitate a mediului în domeniul apei şi de modificare a Directivei 2000/60/CE [COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0190)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0190)


9.6. Producţia biologică şi etichetarea produselor biologice *(vot final)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului cu privire la producţia biologică şi etichetarea produselor biologice [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Dezbaterea a avut loc la 28.03.2007 (punctul 16 al PV din 28.03.2007).

Votul privind propunerea Comisiei a avut loc la 29.03.2007 (punctul 8.8 al PV din 29.03.2007).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0191)

Intervenţii privind votul:

- Marie-Hélène Aubert (raportoare) înaintea votării.


9.7. Parteneriat în domeniul pescuitului între CE, pe de o parte, şi Danemarca şi Groenlanda, pe de altă parte * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte [COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Joop Post (A6-0161/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0192)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0192)


9.8. Delegaţia permanentă EUROLAT (vot)

Propunere de decizie, depusă în conformitate cu articolul 188 din Regulamentul de procedură de către Conferinţa preşedinţilor, privind constituirea şi componenţa delegaţiei permanente la Adunarea parlamentară euro-latino-americană (B6-0204/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2007)0193)


9.9. Aspecte practice în cadrul procedurii de codecizie (vot)

Raport referitor la adoptarea Declaraţiei comune privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie [2005/2125(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Jo Leinen (A6-0142/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2007)0194)

Intervenţii privind votul:

- Jo Leinen (raportor) înaintea votării.


9.10. Stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010 (vot)

Raport privind stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010 [2006/2233(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0195)


9.11. Europa globală – aspecte externe ale competitivităţii (vot)

Raport privind Europa globală – aspecte externe ale competitivităţii [2006/2292(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0196)

Intervenţii privind votul:

- Ignasi Guardans Cambó a prezentat amendamente orale la amendamentele 51 şi 52, care nu au fost reţinute, datorită opunerii a peste 40 de deputaţi.


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Lissy Gröner - A6-0147/2007:

- Hubert Pirker, Andreas Mölzer

Raport Anne Laperrouze - A6-0125/2007:

- Andreas Mölzer

Raport Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007:

- Agnes Schierhuber

Raport Daniel Caspary - A6-0149/2007:

- Czesław Adam Siekierski.


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Martine Roure şi Dariusz Maciej Grabowski au anunţat că terminalele lor de vot nu au funcţionat la votarea raportului Philippe Morillon - A6-0160/2007.


(Şedinţa, suspendată la 12.50, a fost reluată la 15.05.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

12. Dezbatere privind viitorul Europei (dezbatere)

Preşedintele face o scurtă declaraţie pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Romano Prodi, prim-ministrul Italiei.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, în numele Grupului ITS, Jana Bobošíková, neafiliată, Romano Prodi, Antonio Tajani, Gianni Pittella, Bronisław Geremek, Roberta Angelilli, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Paul Marie Coûteaux, Koenraad Dillen, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Umberto Guidoni, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Marco Cappato şi Genowefa Grabowska.

Dezbaterea s-a încheiat.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă


13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

James Nicholson a anunţat că a fost prezent, iar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


14. Situaţia din Palestina (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia din Palestina

Günter Gloser (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE, Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, în numele Grupului IND/DEM, Philip Claeys, în numele Grupului ITS, Jim Allister, neafiliat, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Georgios Karatzaferis, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula şi Frieda Brepoels.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček şi Benita Ferrero-Waldner.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul examinează o serie de întrebări adresate Comisiei (B6-0018/2007).

Prima parte

Întrebare 30 (David Martin): Consecinţele negative ale obiectivelor UE în materie de biocarburanţi

Andris Piebalgs (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de David Martin, Danutė Budreikaitė şi Reinhard Rack.

Întrebare 31 (Danutė Budreikaitė): Acorduri în domeniul energetic între statele membre ale UE şi Rusia

Andris Piebalgs a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Danutė Budreikaitė, Paul Rübig şi Justas Vincas Paleckis.

A doua parte

Întrebare 33 (Claude Moraes): Site-uri web cu conţinut care incită la ură

Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei ) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Claude Moraes, Andreas Mölzer şi Hubert Pirker.

Întrebare 34 (Glenis Willmott): Serviciu UE de asistenţă telefonică pentru victimele prostituţiei forţate

Franco Frattini a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Glenis Willmott, Richard Seeber şi Justas Vincas Paleckis.

Întrebările de la 35 la 37 vor primi răspunsuri scrise.

Întrebarea 38 este caducă, autorul său fiind absent.

A intervenit Arlene McCarthy privind timpul afectat întrebărilor.

Întrebare 39 (Marco Cappato): Accesul persoanelor cu handicap la instrumentele de comunicare

Viviane Reding (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marco Cappato.

Întrebare 40 (Georgios Papastamkos): Separarea pieţelor de telecomunicaţii electronice

Viviane Reding a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Georgios Papastamkos.

Întrebare 41 (Katerina Batzeli): Cadru european pentru o utilizare în condiţii de siguranţă mai bune a telefoanelor mobile de către adolescenţi şi copii

Viviane Reding a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Katerina Batzeli.

Întrebarea 42 va primi un răspuns scris.

Întrebare 43 (Bernd Posselt): Situaţia din Voievodina

Olli Rehn (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Bernd Posselt, Reinhard Rack şi Zsolt László Becsey.

Întrebare 44 (Dimitrios Papadimoulis): Aplicarea de către Turcia a Convenţiei privind dreptul mării

Olli Rehn a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Dimitrios Papadimoulis.

Întrebare 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Criza politică din Turcia şi perspectivele de aderare

Olli Rehn a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou şi Konstantinos Hatzidakis.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.

(Şedinţa, suspendată la 20.05, a fost reluată la 21.00.)


PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

16. Componenţa delegaţiei la Adunarea parlamentară euro-latină-americană

Preşedintele a anuţat că a primit de la Conferinţa preşedinţilor propunerile de numire pentru delegaţia la Adunarea parlamentară euro-latină-americană, care au fost transmise deputaţilor prin e-mail şi sunt anexate la prezentul proces verbal.

Termenul de depunere a amendamentelor: 23.05.2007, ora 09.00

Vot: punctul 5.5 al PV din 23.05.2007.


17. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

A fost distribuită comunicarea Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune din ianuarie I şi II.


18. Estonia (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Estonia

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Toomas Savi, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Georgios Toussas, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis şi Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda şi Andres Tarand, în numele Grupului PSE, privind Estonia (B6-0205/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind situaţia din Estonia (B6-0214/2007);

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich şi Anna Ibrisagic, în numele Grupului PPE-DE, privind situaţia din Estonia (B6-0215/2007);

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, privind deplasarea Memorialului celui de-al doilea Război Mondial în Talinn şi relaţiile dintre Estonia şi Rusia (B6-0216/2007);

- Monica Frassoni şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia din Estonia (B6-0217/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen şi Ashley Mote, în numele Grupului ITS, privind evenimentele violente din Estonia şi relaţiile dintre Estonia şi Rusia (B6-0218/2007);

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė şi Georgs Andrejevs, în numele Grupului ALDE, privind Estonia (B6-0220/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 24.05.2007.


19. Raport anual 2005 privind PESC (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind principalele aspecte şi opţiunile fundamentale în domeniul PESC, inclusiv implicaţiile financiare pentru bugetul general al Comunităţilor Europene – 2005 [2006/2217(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A6-0130/2007)

Elmar Brok şi-a prezentat raportul.

A intervenit Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei).

Au intervenit: Antonis Samaras (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Bogdan Klich, în numele Grupului PPE-DE, Helmut Kuhne, în numele Grupului PSE, Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului IND/DEM, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko, Hélène Goudin, privind desfăşurarea dezbaterii, Jamila Madeira şi Benita Ferrero-Waldner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.10 al PV din 23.05.2007.


20. Apropierea nivelurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/84/EEC privind apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

A intervenit László Kovács (membru al Comisiei)

Astrid Lulling şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Piia-Noora Kauppi, în numele Grupului PPE-DE, Pervenche Berès, în numele Grupului PSE, Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, în numele Grupului UEN, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Claude Martinez, în numele Grupului ITS, Roger Helmer, neafiliat, Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, pentru a răspunde lui László Kovács (Preşedintele îi retrage cuvântul).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 23.05.2007.


21. Asistenţă financiară comunitară în domeniul reţelelor transeuropene de transport şi de energie ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul reţelelor transeuropene de transport şi al energiei [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Mario Mauro (A6-0169/2007)

Mario Mauro a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei ).

Au intervenit: Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, Herbert Bösch, în numele Grupului PSE, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Sepp Kusstatscher, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Lewandowski, Gilles Savary, Paolo Costa, Silvia-Adriana Ţicău şi Jacques Barrot.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 23.05.2007.


22. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 389.455/OJME).


23. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.55.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate