Kazalo 
Zapisnik
PDF 196kWORD 171k
Torek, 22. maj 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Časovni razpored delnih zasedanj
 3.Dnevni red
 4.Predložitev dokumentov
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 6.Globalna Evropa - zunanji vidiki konkurenčnosti (razprava)
 7.Pomoč EU za trgovino (razprava)
 8.Sporazumi o gospodarskem partnerstvu (razprava)
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Sporazum med ES in Rusijo o ribištvu in ohranjanju živih morskih virov v Baltskem morju * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***III (glasovanje)
  
9.3.Daphne III: posebni program "Boj proti nasilju" ***II (glasovanje)
  
9.4.Sodelovanje med odbori (sprememba člena 47 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Okoljski standardi kakovosti na področju vodne politike ***I (glasovanje)
  
9.6.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov *(končno glasovanje)
  
9.7.Partnerstvo v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Dansko in Grenlandijo na drugi * (glasovanje)
  
9.8.Stalna delegacija EUROLAT (glasovanje)
  
9.9.Skupna izjava o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja (glasovanje)
  
9.10.Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 (glasovanje)
  
9.11.Globalna Evropa - zunanji vidiki konkurenčnosti (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Razprava o prihodnosti Evrope (razprava)
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Razmere v Palestini (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Sestava delegacije pri evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 17.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 18.Estonija (razprava)
 19.Letno poročilo 2005 o SZVP (razprava)
 20.Trošarinske stopnje za alkohol * (razprava)
 21.Finančna pomoč Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij ***II (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Časovni razpored delnih zasedanj

Konferenca predsednikov je sklenila organizirati delno plenarno zasedanje 27.6.2007 ob 15.00 v Bruslju.

Svet bo ob tej priložnosti Parlament seznanil z izidom zasedanja Evropskega sveta v Bruslju 21. in 22. junija 2007 in predstavil zaključke nemškega predsedstva.


3. Dnevni red

Poročilo Gargani A6-0179/2007 o preverjanju veljavnosti mandata Beniamina Donnicija je vpisano na dnevni red naslednjega dne, v sredo, 23. maja 2007, ob 21.00, pred poročilom Gierek (A6-0159/2007).

Rok za vložitev predlogov sprememb: 23.5.2007 do 10.00

Glasovanje: 24.5.2007.

°
° ° °

Govoril je Carlos Carnero González, ki je predsednika Parlamenta prosil, naj se pridruži pozivu generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov za konec nasilja v Libanonu (predsednica mu je odgovorila, da bo njegovo zahtevo posredovala predsedniku Parlamenta).


4. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od poslancev Parlamenta

1.1) predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o spremljanju mošej in zanesljivosti imamov (B6-0203/2007)

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

FEMM, CULT

1.2) predlogi priporočil (člen 114 Poslovnika)

- Jelko Kacin, v imenu skupine ALDE. Predlog priporočila Svetu o odnosih med Evropsko unijo in Srbijo (B6-0202/2007)

posredovano

pristojni:

AFET

2) od Spravnega odbora

- Skupno besedilo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+), ki ga je odobril Spravni odbor (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))


5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Primer postaje "Radio Caracas TV" v Venezueli

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o Venezueli (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo in Athanasios Pafilis v imenu skupine GUE/NGL o primeru postaje “Radio Caracas TV” v Venezueli (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o Venezueli (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni in Alain Lipietz v imenu skupine Verts/ALE o primeru postaje “Radio Caracas TV” v Venezueli (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o primeru postaje “Radio Caracas TV” v Venezueli (B6-0231/2007).

II. Človekove pravice v Siriji

- Pasqualina Napoletano in Véronique De Keyser v imenu skupine PSE o razmerah v Siriji (B6-0212/2007);

- André Brie in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, o človekovih pravicah v Siriji (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o Siriji (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o človekovih pravicah v Siriji (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na področju človekovih pravic v Siriji (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki in Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN o človekovih pravicah v Siriji (B6-0232/2007).

III. Človekove pravice v Sudanu   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL o obsodbi na smrt Amune Abdalah Daldum in Sadie Idries Fadul v Sudanu (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o človekovih pravicah v Sudanu (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti in Glenys Kinnock v imenu skupine PSE o človekovih pravicah v Sudanu (B6-0211/2007);

- Fiona Hall in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o obsodbi na smrt s kamenjanjem dveh Sudank, obdolženih prešuštva (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o človekovih pravicah v Sudanu (B6-0225/2007);

- Margrete Auken in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o človekovih pravicah v Sudanu (B6-0228/2007);

IV. Zadeva "Predsednik Svetovne banke"

- Miguel Portas in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o Paulu Wolfowitzu (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano in Pervenche Berès v imenu skupine PSE o krizi v Svetovni banki (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o položaju predsednika Svetovne banke Paula Wolfowitza (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE o zadevi “predsednik Svetovne banke” (B6-0230/2007).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


6. Globalna Evropa - zunanji vidiki konkurenčnosti (razprava)

Poročilo: Globalna Evropa - zunanji vidiki konkurenčnosti [2006/2292(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary je predstavil poročilo.

Govoril je Peter Mandelson (član Komisije).

Govorili so Benoît Hamon (pripravljalec mnenja odbora ECON), Syed Kamall v imenu skupine PPE-DE, Elisa Ferreira v imenu skupine PSE, Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Pierre Jonckheer v imenu skupine Verts/ALE, Helmuth Markov v imenu skupine GUE/NGL, Graham Booth v imenu skupine IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea v imenu skupine ITS, Roger Helmer samostojni poslanec, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir in Jan Tadeusz Masiel.

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN
podpredsednik

Govorili so Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford in Peter Mandelson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.11 , Zapisnik z dne 22.05.2007.


7. Pomoč EU za trgovino (razprava)

Poročilo: Pomoč EU za trgovino [2006/2236(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A6-0088/2007)

David Martin je predstavil poročilo.

Govoril je Peter Mandelson (član Komisije).

Govorili so Margrietus van den Berg (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Maria Martens v imenu skupine PPE-DE, Sajjad Karim v imenu skupine ALDE, Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi in Peter Mandelson.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.8 , Zapisnik z dne 23.05.2007.


8. Sporazumi o gospodarskem partnerstvu (razprava)

Poročilo: Sporazumi o gospodarskem partnerstvu [2005/2246(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Robert Sturdy je predstavil poročilo.

Govoril je Peter Mandelson (član Komisije).

Govorili so Jean-Pierre Audy v imenu skupine PPE-DE, Margrietus van den Berg v imenu skupine PSE, Sajjad Karim v imenu skupine ALDE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti in Peter Mandelson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.9 , Zapisnik z dne 23.05.2007.


PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


9.1. Sporazum med ES in Rusijo o ribištvu in ohranjanju živih morskih virov v Baltskem morju * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju ribištva in ohranjanju živih morskih virov v Baltskem morju [COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0186)


9.2. Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***III (glasovanje)

Poročilo: Skupno besedilo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+), ki ga je odobril Spravni odbor[PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

(navadna večina potrebna za sprejetje)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0187)


9.3. Daphne III: posebni program "Boj proti nasilju" ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi in ženskami in boj proti njemu ter za zaščito žrtev in ogroženih skupin (program Daphne III) za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa "Temeljne pravice in pravosodje" [16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037(COD)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Lissy Gröner (A6-0147/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2007)0188)


9.4. Sodelovanje med odbori (sprememba člena 47 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Sprememba člena 47 Poslovnika Evropskega parlamenta "Sodelovanje med odbori" [2007/2016(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A6-0139/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

BESEDILO POSLOVNIKA

Sprejeti predlogi sprememb (glej prilogo “Izidi glasovanj”)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0189)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Johannes Voggenhuber je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3, ki ga je Richard Corbett (poročevalec) podprl in ki je bil upoštevan.


9.5. Okoljski standardi kakovosti na področju vodne politike ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike in spremembi Direktive 2000/60/ES [COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0190)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0190)


9.6. Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov *(končno glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Razprava je potekala 28.3.2007 (točka 16 , Zapisnik z dne 28.03.2007).

Glasovanje o predlogu Komisije je potekalo 29.3.2007 (točka 8.8 , Zapisnik z dne 29.03.2007).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0191)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Marie-Hélène Aubert (poročevalka) pred glasovanjem.


9.7. Partnerstvo v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Dansko in Grenlandijo na drugi * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani [COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Joop Post (A6-0161/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0192)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0192)


9.8. Stalna delegacija EUROLAT (glasovanje)

Predlog odločbe o ustanovitvi in številčni sestavi stalne delegacije pri evro-latinsko-ameriški parlamentarni skupščini (B6-0204/2007), ki ga je konferenca predsednikov vložila v skladu s členom 188 Poslovnika.

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0193)


9.9. Skupna izjava o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja (glasovanje)

Poročilo: Sklenitev skupne izjave o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja [2005/2125(ACI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Jo Leinen (A6-0142/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0194)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Jo Leinen (poročevalec) pred glasovanjem.


9.10. Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 (glasovanje)

Poročilo: Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 [2006/2233(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0195)


9.11. Globalna Evropa - zunanji vidiki konkurenčnosti (glasovanje)

Poročilo: Globalna Evropa - zunanji vidiki konkurenčnosti [2006/2292(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0196)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Ignasi Guardans Cambó je podal ustna predloga sprememb k predlogoma sprememb 51 in 52, ki nista bila upoštevana, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Lissy Gröner - A6-0147/2007:

- Hubert Pirker, Andreas Mölzer

Poročilo: Anne Laperrouze - A6-0125/2007:

- Andreas Mölzer

Poročilo: Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007:

- Agnes Schierhuber

Poročilo: Daniel Caspary - A6-0149/2007:

- Czesław Adam Siekierski.


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Martine Roure in Dariusz Maciej Grabowski sta sporočila, da njuni glasovalni napravi nista delovali pri glasovanju o poročilu Philippea Morillona - A6-0160/2007.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.50,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

12. Razprava o prihodnosti Evrope (razprava)

Predsednik je s kratko izjavo predstavil razpravo.

Govoril je predsednik italijanske vlade Romano Prodi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine IND/DEM, Jean-Marie Le Pen v imenu skupine ITS, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Romano Prodi, Antonio Tajani, Gianni Pittella, Bronisław Geremek, Roberta Angelilli, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Paul Marie Coûteaux, Koenraad Dillen, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Umberto Guidoni, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Marco Cappato in Genowefa Grabowska.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

James Nicholson je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Razmere v Palestini (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere v Palestini

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE, Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Georgios Karatzaferis, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula in Frieda Brepoels.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.


15. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0018/2007).

Prvi del

Vprašanje 30 (David Martin): Negativne posledice ciljev EU na področju biogoriv

Andris Piebalgs (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili David Martin, Danutė Budreikaitė in Reinhard Rack.

Vprašanje 31 (Danutė Budreikaitė): Sporazum med državami članicami EU in Rusijo za področje energetike

Andris Piebalgs je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Danutė Budreikaitė, Paul Rübig in Justas Vincas Paleckis.

Drugi del

Vprašanje 33 (Claude Moraes): Spletne strani s sovražno vsebino

Franco Frattini (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Claude Moraes, Andreas Mölzer in Hubert Pirker.

Vprašanje 34 (Glenis Willmott): Telefonska linija EU za pomoč žrtvam prisilne prostitucije

Franco Frattini je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Glenis Willmott, Richard Seeber in Justas Vincas Paleckis.

Na vprašanja 35 do 37 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 38 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Govorila je Arlene McCarthy o poteku časa za vprašanja.

Vprašanje 39 (Marco Cappato): Dostop invalidov do komunikacijskih orodij

Viviane Reding (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Marco Cappato.

Vprašanje 40 (Georgios Papastamkos):

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Georgios Papastamkos.

Vprašanje 41 (Katerina Batzeli): Ločitev trgov elektronske telekomunikacije

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Katerina Batzeli.

Na vprašanje 42 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 43 (Bernd Posselt): Razmere v Vojvodini

Olli Rehn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bernd Posselt, Reinhard Rack in Zsolt László Becsey.

Vprašanje 44 (Dimitrios Papadimoulis): Izvajanje konvencije o pomorskem pravu s strani Turčije

Olli Rehn je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Dimitrios Papadimoulis.

Vprašanje 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politična kriza v Turčiji in obeti za pristop

Olli Rehn je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Konstantinos Hatzidakis.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.05,
se je nadaljevala ob 21.00.)


PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC
podpredsednik

16. Sestava delegacije pri evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

Predsednik je sporočil, da je od konference predsednikov po elektronski pošti prejel predloge za imenovanja članov delegacije pri evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini, ki so v prilogi zapisnika te seje.

Rok za vložitev predlogov sprememb: 23.5.2007 do 9.00

Glasovanje: točka 5.5 , Zapisnik z dne 23.05.2007.


17. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razdeljeno je bilo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim januarskim zasedanjem.


18. Estonija (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Estonija

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Toomas Savi v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Georgios Toussas, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda in Andres Tarand v imenu skupine PSE o Estoniji (B6-0205/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o razmerah v Estoniji (B6-0214/2007);

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich in Anna Ibrisagic v imenu skupine PPE-DE o razmerah v Estoniji (B6-0215/2007);

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL o premestitvi spomenika iz druge svetovne vojne v Talinu in odnosih med Estonijo in Rusijo (B6-0216/2007);

- Monica Frassoni in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Estoniji (B6-0217/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen in Ashley Mote v imenu skupine ITS o razmerah v Estoniji (B6-0218/2007);

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė in Georgs Andrejevs v imenu skupine ALDE o Estoniji (B6-0220/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 , Zapisnik z dne 24.05.2007.


19. Letno poročilo 2005 o SZVP (razprava)

Poročilo: Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah SZVP, vključno s finančnimi posledicami za splošni proračun Evropske unije – 2005 [2006/2217(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A6-0130/2007)

Elmar Brok je predstavil poročilo.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Antonis Samaras (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Bogdan Klich v imenu skupine PPE-DE, Helmut Kuhne v imenu skupine PSE, Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko in Hélène Goudin o poteku razprave, Jamila Madeira in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.10 , Zapisnik z dne 23.05.2007.


20. Trošarinske stopnje za alkohol * (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/84/EGS o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Govoril je László Kovács (član Komisije).

Astrid Lulling je predstavila poročilo.

Govorili so Piia-Noora Kauppi v imenu skupine PPE-DE, Pervenche Berès v imenu skupine PSE, Olle Schmidt v imenu skupine ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Jean-Claude Martinez v imenu skupine ITS, Roger Helmer samostojni poslanec, Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, ki je odgovorila Lászlu Kovácsu (predsednik ji je vzel besedo).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 , Zapisnik z dne 23.05.2007.


21. Finančna pomoč Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Mario Mauro (A6-0169/2007)

Mario Mauro je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Herbert Bösch v imenu skupine PSE, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Sepp Kusstatscher v imenu skupine Verts/ALE, Janusz Lewandowski, Gilles Savary, Paolo Costa, Silvia-Adriana Ţicău in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.1 , Zapisnik z dne 23.05.2007.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 389.455/OJME).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.55.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov