Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 май 2007 г. - Страсбург

2. Внасяне на документи

Следният документ бе внесен от комисията JURI:

- Доклад относно проверка на пълномощията на Beniamino Donnici (2007/2121(REG)) – Комисия JURI - Докладчик: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Правна информация - Политика за поверителност