Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg

2. Predložené dokumenty

Výbor JURI predložil tento dokument:

- Správa o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca pána Beniamina Donniciho (2007/2121(REG)) - výbor JURI - Spravodajca: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia