Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 maj 2007 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Följande dokument hade kommit in från utskottet JURI:

- Betänkande om valprövning av Beniamino Donnici (2007/2121(REG)) - utskottet JURI - Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy