Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0133(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0155/2007

Předložené texty :

A6-0155/2007

Rozpravy :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Hlasování :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0199

Zápis
Středa, 23. května 2007 - Štrasburk

3. Roaming ve veřejných mobilních sítích ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Vystoupila Viviane Reding (členka Komise).

Paul Rübig uvedl zprávu.

Vystoupil Joachim Wuermeling (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Andrea Losco (navrhovatel výboru ECON), Joseph Muscat (navrhovatel výboru IMCO), Manolis Mavrommatis (navrhovatel výboru CULT), Angelika Niebler za skupinu PPE-DE, Reino Paasilinna za skupinu PSE, Šarūnas Birutis za skupinu ALDE, Romano Maria La Russa za skupinu UEN, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf a Gunnar Hökmark.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupili: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog a Joachim Wuermeling.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Viviane Reding a Robert Goebbels.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 23.05.2007.

Právní upozornění - Ochrana soukromí