Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0133(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0155/2007

Indgivne tekster :

A6-0155/2007

Forhandlinger :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Afstemninger :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0199

Protokol
Onsdag den 23. maj 2007 - Strasbourg

3. Roaming på offentlige mobiltelefonnet ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Paul Rübig forelagde sin betænkning.

Joachim Wuermeling (formand for Rådet) tog ordet.

Talere: Andrea Losco (ordfører for udtalelse fra ECON), Joseph Muscat (ordfører for udtalelse fra IMCO), Manolis Mavrommatis (ordfører for udtalelse fra CULT), Angelika Niebler for PPE-DE-Gruppen, Reino Paasilinna for PSE-Gruppen, Šarūnas Birutis for ALDE-Gruppen, Romano Maria La Russa for UEN-Gruppen, David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen, Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for IND/DEM-Gruppen, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf og Gunnar Hökmark.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog og Joachim Wuermeling.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Viviane Reding og Robert Goebbels

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 23.05.2007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik