Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0133(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0155/2007

Ingediende teksten :

A6-0155/2007

Debatten :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Stemmingen :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0199

Notulen
Woensdag 23 mei 2007 - Straatsburg

3. Roaming op publieke mobiele netwerken ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op publieke mobiele netwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (lid van de Commissie).

Paul Rübig leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Wuermeling (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Andrea Losco (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Joseph Muscat (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Manolis Mavrommatis (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Angelika Niebler, namens de PPE-DE-Fractie, Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie, Šarūnas Birutis, namens de ALDE-Fractie, Romano Maria La Russa, namens de UEN-Fractie, David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie, Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf en Gunnar Hökmark.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog en Joachim Wuermeling.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Robert Goebbels.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 23.05.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid