Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0133(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0155/2007

Predkladané texty :

A6-0155/2007

Rozpravy :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Hlasovanie :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0199

Zápisnica
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg

3. Roaming vo verejných telefonických mobilných sieťach ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Paul Rübig (A6-0155/2007)

V rozprave vystúpila Viviane Reding (členka Komisie).

Paul Rübig uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joachim Wuermeling (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Andrea Losco (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Joseph Muscat (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Manolis Mavrommatis (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Angelika Niebler za skupinu PPE-DE, Reino Paasilinna za skupinu PSE, Šarūnas Birutis za skupinu ALDE, Romano Maria La Russa za skupinu UEN, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf a Gunnar Hökmark.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog a Joachim Wuermeling.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Viviane Reding a Robert Goebbels.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 23.05.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia