Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2240(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0068/2007

Ingivna texter :

A6-0068/2007

Debatter :

PV 23/05/2007 - 4
CRE 23/05/2007 - 4

Omröstningar :

PV 23/05/2007 - 5.11
CRE 23/05/2007 - 5.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0206

Protokoll
Onsdagen den 23 maj 2007 - Strasbourg

4. Anständigt arbete för alla (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om anständigt arbete för alla [2006/2240(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Feleknas Uca (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Harlem Désir (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, Stephen Hughes för PSE-gruppen, Ona Juknevičienė för ALDE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Cristian Stănescu för ITS-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 23.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy