Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 май 2007 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.


5.1. Предоставяне на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейската транспортна и енергийни мрежи ***II (гласуване)

5.2. Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи ***I (гласуване)

5.3. Втори допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки от една страна, и Съединените мексикански щати от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз * (гласуване)

5.4. Сближаване на акцизните ставки върху алкохола и алкохолните напитки * (гласуване)

5.5. Състав на делегацията на EUROLAT (гласуване)

5.6. Влияние и последици от изключването на здравните услуги от директивата за услугите на вътрешния пазар (гласуване)

5.7. Въздействието и последиците от структурните политики върху кохезията на ЕС (гласуване)

5.8. Подпомагане на търговията от Европейския съюз (гласуване)

5.9. Споразумения за икономическо партньорство (гласуване)

5.10. Годишен доклад за 2005 г. за ОВППС (гласуване)

5.11. Осигуряване на достоен труд за всички (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност