Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 май 2007 г. - Страсбург

6. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker и Andreas Mölzer

Доклад Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi и Ivo Strejček

Доклад Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė и Andreas Mölzer

Доклад Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Доклад Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Доклад Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker и John Attard-Montalto.

Правна информация - Политика за поверителност