Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 mei 2007 - Straatsburg

6. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker en Andreas Mölzer

Verslag Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi en Ivo Strejček

Verslag Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė en Andreas Mölzer

Verslag Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Verslag Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Verslag Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker en John Attard-Montalto.

Juridische mededeling - Privacybeleid