Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 mai 2007 - Strasbourg

6. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker şi Andreas Mölzer

Raport Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi şi Ivo Strejček

Raport Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė şi Andreas Mölzer

Raport Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Raport Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Raport Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker şi John Attard-Montalto.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate