Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg

6. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker a Andreas Mölzer

Správa: Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi a Ivo Strejček

Správa: Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė a Andreas Mölzer

Správa: Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Správa: Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker a John Attard-Montalto.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia