Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 23. května 2007 - Štrasburk

7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Následující poslanci uvedli, že se z technických důvodů nemohli zúčastnit těchto hlasování:

Zpráva Mario Mauro - A6-0169/2007:

- pozměňovací návrh 2: Mario Mauro

Zpráva Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- pozměněný návrh: Othmar Karas

Zpráva Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- bod 4: Guido Podestà

- pozměňovací návrh 20: Bruno Gollnisch

- bod 71: Bernadette Vergnaud

Zpráva Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- pozměňovací návrh 12: Bernadette Vergnaud

- pozměňovací návrh 4: Roberta Angelilli

Zpráva David Martin - A6-0088/2007:

- závěrečné hlasování: Marie Anne Isler Béguin.

Právní upozornění - Ochrana soukromí