Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι ακόλουθοι βουλευτές δηλώνουν ότι, για τεχνικούς λόγους, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξής ψηφοφορίες:

Έκθεση Mario Mauro - A6-0169/2007:

- τροπολογία 2: Mario Mauro

Έκθεση Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- τροποποιημένη πρόταση: Othmar Karas

Έκθεση Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- παράγραφος 4: Guido Podestà

- τροπολογία 20: Bruno Gollnisch

- παράγραφος 71: Bernadette Vergnaud

Έκθεση Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- τροπολογία 12: Bernadette Vergnaud

- τροπολογία 4: Roberta Angelilli.

Έκθεση David Martin - A6-0088/2007:

- τελική ψηφοφορία: Marie Anne Isler Béguin.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου