Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. mai 2007 - Strasbourg

7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Järgmised parlamendiliikmed teatasid, et tehnilistel põhjustel ei saanud nad osaleda järgmistel hääletustel:

Raport: Mario Mauro - A6-0169/2007:

- muudatusettepanek 2: Mario Mauro

Raport: Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- muudetud ettepanek: Othmar Karas

Raport: Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- lõige 4: Guido Podestà

- muudatusettepanek 20: Bruno Gollnisch

- lõige 71: Bernadette Vergnaud

Raport: Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- muudatusettepanek 12: Bernadette Vergnaud

- muudatusettepanek 4: Roberta Angelilli

Raport: David Martin - A6-0088/2007:

- lõpphääletus: Marie Anne Isler Béguin.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika