Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 mei 2007 - Straatsburg

7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

De volgende leden hebben laten weten dat zij om technische redenen niet hebben kunnen deelnemen aan de volgende stemmingen:

Verslag Mario Mauro - A6-0169/2007:

- amendement 2: Mario Mauro

Verslag Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- gewijzigd voorstel: Othmar Karas

Verslag Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- paragraaf 4: Guido Podestà

- amendement 20: Bruno Gollnisch

- paragraaf 71: Bernadette Vergnaud

Verslag Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- amendement 12: Bernadette Vergnaud

- amendement 4: Roberta Angelilli

Verslag David Martin - A6-0088/2007:

- eindstemming: Marie Anne Isler Béguin.

Juridische mededeling - Privacybeleid