Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 mai 2007 - Strasbourg

7. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Următorii deputaţi au indicat că, din motive de ordin tehnic, nu au putut lua parte la următoarele voturi:

Raport Mario Mauro - A6-0169/2007:

- amendamentul 2: Mario Mauro

Raport Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- propunerea modificată: Othmar Karas

Raport Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- alineatul 4: Guido Podestà

- amendamentul 20: Bruno Gollnisch

- alineatul 71: Bernadette Vergnaud

Raport Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- amendamentul 12: Bernadette Vergnaud

- amendamentul 4: Roberta Angelilli

Raport David Martin - A6-0088/2007:

- vot final: Marie Anne Isler Béguin.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate