Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg

7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Nasledujúci poslanci oznámili, že sa z technických príčin nemohli zúčastniť na týchto hlasovaniach:

Správa: Mario Mauro - A6-0169/2007:

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 2: Mario Mauro

Správa: Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- zmenený a doplnený návrh: Othmar Karas

Správa: Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- odsek 4: Guido Podestà

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 20: Bruno Gollnisch

- odsek 71: Bernadette Vergnaud

Správa: Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 12: Bernadette Vergnaud

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 4: Roberta Angelilli

Správa: David Martin - A6-0088/2007:

- záverečné hlasovanie: Marie Anne Isler Béguin.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia