Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0018/2007).

Ερώτηση 1 (Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου): Πολιτική κρίση στην Τουρκία και προοπτικές ένταξης.

Ο Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Reinhard Rack και Andreas Mölzer.

Ερώτηση 2 (Manuel Medina Ortega): Δράση του Frontex (Οργανισμός Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων) στα θαλάσσια σύνορα.

Ο Günter Gloser απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil και Marie Anne Isler Béguin.

Ερώτηση 3 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Ασφάλεια ή ελευθερία για τους ευρωπαίους πολίτες στα αεροδρόμια.

Ο Günter Gloser απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis και Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 6 (Sarah Ludford): Παρελάσεις Gay Pride.

Ο Günter Gloser απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Sarah Ludford.

Ερώτηση 7 (Bernd Posselt): Ανθρώπινα δικαιώματα στην Τσετσενία.

Ο Günter Gloser απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 8 (Philip Bushill-Matthews): Δασμοί σε λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Ο Günter Gloser απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Philip Bushill-Matthews.

Ερώτηση 9 (Marie Anne Isler Béguin): Συμφωνία σχετικά με την απλοποίηση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους υπηκόους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο Günter Gloser απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marie Anne Isler Béguin και Justas Vincas Paleckis.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου