Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg

12. Hodina otázok (pre Radu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0018/2007).

Otázka č. 1 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politická kríza v Turecku a otázka pristúpenia Turecka.

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack a Andreas Mölzer.

Otázka č. 2 (Manuel Medina Ortega): Činnosť agentúry Frontex v oblasti morských hraníc.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil a Marie Anne Isler Béguin.

Otázka č. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Bezpečnosť versus sloboda európskych občanov na letiskách.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 6 (Sarah Ludford): Pochody Gay Pride.

Günter Gloser odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položila Sarah Ludford.

Otázka č. 7 (Bernd Posselt): Ľudské práva v Čečensku.

Günter Gloser odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 8 (Philip Bushill-Matthews): Clá na elektrické žiarovky.

Günter Gloser odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Philip Bushill-Matthews.

Otázka č. 9 (Marie Anne Isler Béguin): Dohoda o uľahčení vízového režimu pre štátnych príslušníkov Ruskej federácie.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Anne Isler Béguin a Justas Vincas Paleckis.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia