Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2274(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0159/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0159/2007

Keskustelut :

PV 23/05/2007 - 14
CRE 23/05/2007 - 14

Äänestykset :

PV 24/05/2007 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0212

Pöytäkirja
Keskiviikko 23. toukokuuta 2007 - Strasbourg

14. Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (2006/2274(INI)) - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sharon Bowles (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Weiler (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christa Prets (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jaroslav Zvěřina (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ján Hudacký PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis ja Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis ja Jerzy Buzek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 9.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö