Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 23 mei 2007 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Roaming op publieke mobiele netwerken ***I (debat)
 4.Bevordering van waardig werk voor iedereen (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***II (stemming)
  
5.2.Roaming op publieke mobiele netwerken ***I (stemming)
  
5.3.Tweede aanvullend protocol bij de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking EG/Mexico, om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (stemming)
  
5.4.Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken * (stemming)
  
5.5.Samenstelling van de delegatie EUROLAT (stemming)
  
5.6.Impact en gevolgen van uitsluiting van gezondheidsdiensten uit de richtlijn betreffende diensten op de interne markt (stemming)
  
5.7.Impact en gevolgen van het structuurbeleid voor de samenhang in de EU (stemming)
  
5.8.Handelsgebonden hulpverlening van de Europese Unie (stemming)
  
5.9.Economische partnerschapsovereenkomsten (stemming)
  
5.10.Jaarverslag 2005 over het GBVB (stemming)
  
5.11.Bevordering van waardig werk voor iedereen (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Debat over de toekomst van Europa (debat)
 10.Situatie in Nigeria (debat)
 11.Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 13.Onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici (debat)
 14.Kennis in praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU (debat)
 15.Ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (debat)
 16.Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten * (debat)
 17.Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen * (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (147 kb)       
 
Notulen (147 kb) Stemmingsuitslagen (518 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2545 kb) 
 
Notulen (187 kb) Stemmingsuitslagen (162 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (739 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid