Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 23 maja 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I (debata)
 4.Godna praca dla wszystkich (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Pomoc finansowa Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych ***II (głosowanie)
  
5.2.Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I (głosowanie)
  
5.3.Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy WE-Meksyk w kontekście przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE * (głosowanie)
  
5.4.Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie)
  
5.5.Skład delegacji EUROLAT (głosowanie)
  
5.6.Wpływ i konsekwencje wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym (głosowanie)
  
5.7.Wpływ i skutki polityki strukturalnej w zakresie spójności UE (głosowanie)
  
5.8.Pomoc UE na rzecz handlu (głosowanie)
  
5.9.Umowy o partnerstwie gospodarczym (głosowanie)
  
5.10.Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2005 (głosowanie)
  
5.11.Godna praca dla wszystkich (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Debata w sprawie przyszłości Europy (debata)
 10.Sytuacja w Nigerii (debata)
 11.Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Rady)
 13.Weryfikacja mandatu Beniamino Donnici (debata)
 14.Zastosowanie wiedzy w praktyce: rozszerzona strategia innowacyjna dla Europy (debata)
 15.Strategiczna koncepcja walki z przestępczością zorganizowaną (debata)
 16.Wspólna organizacja rynków rolnych * (debata)
 17.Wspólna organizacja rynku zbóż * (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (139 kb)       
 
Protokół (157 kb) Wyniki głosowania (529 kb) Wyniki głosowań imiennych (1703 kb) 
 
Protokół (186 kb) Wyniki głosowania (177 kb) Wyniki głosowań imiennych (743 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności