Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Roaming vo verejných telefonických mobilných sieťach ***I (rozprava)
 4.Podpora dôstojnej práce pre všetkých (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí ***II (hlasovanie)
  
5.2.Roaming vo verejných telefonických mobilných sieťach ***I (hlasovanie)
  
5.3.Druhý dodatkový protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi ES a Mexikom na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ * (hlasovanie)
  
5.4.Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje * (hlasovanie)
  
5.5.Zloženie delegácie EUROLAT (hlasovanie)
  
5.6.Vplyv a dôsledky vylúčenia zdravotníckych služieb z rozsahu pôsobnosti smernice o službách na vnútornom trhu (hlasovanie)
  
5.7.Vplyv a dôsledky štrukturálnych politík na súdržnosť EÚ (hlasovanie)
  
5.8.Pomoc poskytovaná Európskou úniou v oblasti obchodu (hlasovanie)
  
5.9.Dohody o hospodárskom partnerstve (hlasovanie)
  
5.10.Výročná správa o SZBP - 2005 (hlasovanie)
  
5.11.Podpora dôstojnej práce pre všetkých (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)
 10.Situácia v Nigérii (rozprava)
 11.Medzinárodný obchod s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Radu)
 13.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca pána Beniamina Donniciho (rozprava)
 14.Uvedenie poznatkov do praxe: Všeobecná inovačná stratégia pre EÚ (rozprava)
 15.Vypracovanie strategickej koncepcie boja proti organizovanej trestnej činnosti (rozprava)
 16.Spoločná organizácia trhov v oblasti poľnohospodárstva * (rozprava)
 17.Spoločná organizácia trhov s obilninami * (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (147 kb)       
 
Zápisnica (162 kb) Výsledky hlasovania (620 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2562 kb) 
 
Zápisnica (184 kb) Výsledky hlasovania (180 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (738 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia