Index 
Jegyzőkönyv
PDF 195kWORD 162k
2007. május 23., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Barangolás (roaming) a nyilvános mobiltelefon-hálózatok között ***I (vita)
 4.A mindenki számára elérhető tisztességes munka előmozdítása (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás ***II (szavazás)
  
5.2.Barangolás (roaming) a nyilvános mobiltelefon-hálózatok között ***I (szavazás)
  
5.3.Az Európai Közösség és Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt második kiegészítő jegyzőkönyv * (szavazás)
  
5.4.Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése * (szavazás)
  
5.5.Az EUROLAT küldöttség összetétele (szavazás)
  
5.6.Az egészségügyi szolgáltatások belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvből való kizárásának hatása és következményei (szavazás)
  
5.7.A strukturális politikák hatása és következményei az EU kohéziójára nézve (szavazás)
  
5.8.Az EU „segély a kereskedelemért” programja (szavazás)
  
5.9.Gazdasági partnerségi megállapodások (szavazás)
  
5.10.A közös kül- és biztonságpolitikáról szóló 2005. évi jelentés (szavazás)
  
5.11.A mindenki számára elérhető tisztességes munka előmozdítása (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Vita Európa jövőjéről (vita)
 10.A nigériai helyzet (vita)
 11.A kihalással fenyegetett flórához és faunához tartozó fajok nemzetközi kereskedelme (vita)
 12.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 13.Beniamino Donnici képviselői mandátumának érvényessége (vita)
 14.A tudás átültetése a gyakorlatba: kibővített innovációs stratégia az EU számára (vita)
 15.Stratégiai koncepció kidolgozása a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozóan (vita)
 16.A mezőgazdasági piacok közös szervezése * (vita)
 17.A gabonafélék piacának közös szervezése * (vita)
 18.A következő ülés napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

A következő dokumentumot nyújtotta be a JURI bizottság:

- Jelentés Beniamino Donnici mandátumának vizsgálatáról (2007/2121(REG)) - JURI bizottság - Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)


3. Barangolás (roaming) a nyilvános mobiltelefon-hálózatok között ***I (vita)

Jelentés a közösségbeli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság tagja).

Paul Rübig előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joachim Wuermeling (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Andrea Losco (az ECON bizottság véleményének előadója), Joseph Muscat (az IMCO bizottság véleményének előadója), Manolis Mavrommatis (a CULT bizottság véleményének előadója), Angelika Niebler, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Reino Paasilinna, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Šarūnas Birutis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Romano Maria La Russa, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, David Hammerstein, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Umberto Guidoni, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf és Gunnar Hökmark.

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

Felszólal: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog és Joachim Wuermeling.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: Viviane Reding és Robert Goebbels.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.23-i jegyzőkönyv 5.2. pont .


4. A mindenki számára elérhető tisztességes munka előmozdítása (vita)

Jelentés a mindenki számára elérhető tisztességes munkáról [2006/2240(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: Feleknas Uca (a DEVE bizottság véleményének előadója), Harlem Désir (az INTA bizottság véleményének előadója), Philip Bushill-Matthews, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Stephen Hughes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ona Juknevičienė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Sepp Kusstatscher, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Cristian Stănescu, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen és Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.23-i jegyzőkönyv 5.11. pont .


ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


5.1. A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Mario Mauro (A6-0169/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2007)0198)


5.2. Barangolás (roaming) a nyilvános mobiltelefon-hálózatok között ***I (szavazás)

Jelentés a közösségbeli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A6-0155/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0199)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0199)

Felszólalások a szavazásról:

- Martin Callanan és Roger Helmer a szavazás előtt jelzik pénzügyi érdekeltségüket az eljárási szabályzat I. melléklete 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően, és közlik, hogy nem fognak részt venni az e jelentésről szóló szavazáson;

- Richard Corbett e felszólalásokkal kapcsolatban;

- Paul Rübig (előadó), a szavazás után.


5.3. Az Európai Közösség és Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt második kiegészítő jegyzőkönyv * (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0200)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0200)


5.4. Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése * (szavazás)

Jelentés az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 92/84/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elutasítva

Mivel a Bizottság nem vonta vissza javaslatát, a kérdést ismételten visszautalják az illetékes bizottsághoz az eljárási szabályzat 52. cikkének (3) bekezdése értelmében.

Felszólalások a szavazásról:

- Ieke van den Burg és Astrid Lulling (előadó).


5.5. Az EUROLAT küldöttség összetétele (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség felállítására és összetételére vonatkozó javaslata

(lásd a 2007.05.22-i jegyzőkönyv mellékletét)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK JAVASLATAI

Elfogadva

Az elnök közli, hogy a PPE-DE képviselőcsoportja tudatta, hogy Antonio Tajanit kinevezték a küldöttség rendes tagjává.


5.6. Az egészségügyi szolgáltatások belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvből való kizárásának hatása és következményei (szavazás)

Jelentés az egészségügyi szolgáltatások belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvből való kizárásának hatásáról és következményeiről [2006/2275(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0201)

Felszólalások a szavazásról:

- Bernadette Vergnaud (előadó) a szavazás előtt hibát jelez a 47. és az 53. bekezdéssel kapcsolatban (az elnök közli, hogy a szöveg helyes változatát osztották ki).


5.7. A strukturális politikák hatása és következményei az EU kohéziójára nézve (szavazás)

Jelentés a strukturális politikáknak az EU kohéziójára gyakorolt hatásáról és következményeiről [2006/2181(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0202)


5.8. Az EU „segély a kereskedelemért” programja (szavazás)

Jelentés az EU „segély a kereskedelemért” programjáról [2006/2236(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A6-0088/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0203)


5.9. Gazdasági partnerségi megállapodások (szavazás)

Jelentés a gazdasági partnerségi megállapodásokról [2005/2246(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0204)

Felszólalások a szavazásról:

- Margrietus van den Berg a 23. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


5.10. A közös kül- és biztonságpolitikáról szóló 2005. évi jelentés (szavazás)

Jelentés a Tanácsnak az Európai Parlamenthez intézett, a közös kül- és biztonságpolitika főbb szempontjairól és alapvető lehetőségeiről szóló éves jelentéséről, amely tartalmazza ezeknek az Európai Unió általános költségvetésére gyakorolt pénzügyi következményeit [2006/2217(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A6-0130/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0205)

Felszólalások a szavazásról:

- Vittorio Agnoletto közli, hogy felcserélte a 10. és a 11. bekezdésre vonatkozóan leadott szavazatait.


5.11. A mindenki számára elérhető tisztességes munka előmozdítása (szavazás)

Jelentés a mindenki számára elérhető tisztességes munkáról [2006/2240(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0206)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Mario Mauro-jelentés - A6-0169/2007: Hubert Pirker és Andreas Mölzer

Paul Rübig-jelentés - A6-0155/2007: Gyula Hegyi és Ivo Strejček

Astrid Lulling-jelentés - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė és Andreas Mölzer

Bernadette Vergnaud-jelentés - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Elmar Brok-jelentés - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Marie Panayotopoulos-Cassiotou-jelentés - A6-0068/2007: Hubert Pirker és John Attard-Montalto.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

A következő képviselők jelezték, hogy technikai okokból nem tudtak részt venni a következő szavazásokon:

Mario Mauro-jelentés - A6-0169/2007:

- 2. módosítás: Mario Mauro

Astrid Lulling-jelentés - A6-0148/2007:

- módosított javaslat: Othmar Karas

Bernadette Vergnaud-jelentés - A6-0173/2007:

- 4. bekezdés: Guido Podestà

- 20. módosítás: Bruno Gollnisch

- 71. bekezdés: Bernadette Vergnaud

Francisca Pleguezuelos Aguilar-jelentés – A6-0150/2007:

- 12. módosítás: Bernadette Vergnaud

- 4. módosítás: Roberta Angelilli

David Martin-jelentés - A6-0088/2007:

- zárószavazás: Marie Anne Isler Béguin.


(A 13.10 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Maria Petre közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


9. Vita Európa jövőjéről (vita)

Vita Európa jövőjéről Jan Peter Balkenende, holland miniszterelnök, az Európai Tanács tagja részvételével.

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz a vita bevezetéseként.

Felszólal: Jan Peter Balkenende, Hollandia miniszterelnöke.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Jan Peter Balkenende, Maria Martens, Margrietus van den Berg, Andrew Duff, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Richard Corbett, Jules Maaten, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Nils Lundgren, Jean-Luc Dehaene, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Hanna Foltyn-Kubicka, Adrian Severin és Jan Peter Balkenende.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

10. A nigériai helyzet (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A nigériai helyzet

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Margrietus van den Berg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Johan Van Hecke, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Hélène Aubert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Filip Kaczmarek és Edward McMillan-Scott, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto és Libor Rouček, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Toomas Savi, Thierry Cornillet és Johan Van Hecke, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan és Michał Tomasz Kamiński, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nigériai választásokról (B6-0201/2007).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.24-i jegyzőkönyv 7.4. pont .


11. A kihalással fenyegetett flórához és faunához tartozó fajok nemzetközi kereskedelme (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0018/2007) tesz fel: Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes feleinek 2007. június 3-15. között Hágában rendezendő konferenciájára vonatkozó legfontosabb célkitűzések (B6-0020/2007)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0019/2007) tesz fel: Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes feleinek 2007. június 3-15. között Hágában rendezendő konferenciájára vonatkozó legfontosabb célkitűzések (B6-0121/2007)

Marie Anne Isler Béguin (a szerző helyettese) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre (B6-0020/2007).

Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre (B6-0121/2007).

Felszólal: John Bowis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dorette Corbey, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Mojca Drčar Murko, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie Anne Isler Béguin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Karin Scheele, Alfonso Andria és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be:

- Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményben (CITES) részes felek 2007. június 3–15-én Hágában megrendezendő 14. ülésére készített uniós stratégiai célkitűzésekről (B6-0200/2007).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.24-i jegyzőkönyv 7.5. pont .


12. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0018/2007).

1. kérdés (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politikai válság Törökországban és a csatlakozás kilátásai.

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack és Andreas Mölzer kiegészítő kérdéseire.

2. kérdés (Manuel Medina Ortega): A Frontex tevékenysége a tengeri határ menti övezetekben.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil és Marie Anne Isler Béguin kiegészítő kérdéseire.

3. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Az európai polgárok biztonsága kontra szabadsága a repülőtereken.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis és Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdéseire.

6. kérdés (Sarah Ludford): Meleg Büszkeség Napi felvonulások.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford kiegészítő kérdésére.

7. kérdés (Bernd Posselt): Az emberi jogok Csecsenföldön.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt kiegészítő kérdésére.

8. kérdés (Philip Bushill-Matthews): A villanyégőkre kivetett vámilletékek.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Philip Bushill-Matthews kiegészítő kérdésére.

9. kérdés (Marie Anne Isler Béguin): Az Oroszország állampolgáraira vonatkozó vízumrendszer könnyítéséről szóló megállapodás.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Marie Anne Isler Béguin és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.05 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

13. Beniamino Donnici képviselői mandátumának érvényessége (vita)

Jelentés Beniamino Donnici képviselői mandátumának érvényességéről - Jogi Bizottság. Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Giuseppe Gargani előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Luigi Cocilovo, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Salvatore Tatarella, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, és Nicola Zingaretti.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.24-i jegyzőkönyv 7.3. pont .


14. A tudás átültetése a gyakorlatba: kibővített innovációs stratégia az EU számára (vita)

Jelentés a tudás átültetése a gyakorlatba című közleményről: kibővített innovációs stratégia az EU számára [2006/2274(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Sharon Bowles (az ECON bizottság véleményének előadója), Barbara Weiler (az IMCO bizottság véleményének előadója), Christa Prets (a REGI bizottság véleményének előadója), Jaroslav Zvěřina (a JURI bizottság véleményének előadója), Ján Hudacký, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, David Hammerstein, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis és Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis és Jerzy Buzek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.24-i jegyzőkönyv 9.1. pont .


15. Stratégiai koncepció kidolgozása a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozóan (vita)

Jelentés az Európai Parlament ajánlásra irányuló javaslatával a Tanács számára a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó stratégiai koncepció kidolgozásáról [2006/2094(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

Bill Newton Dunn előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Giuseppe Castiglione, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Magda Kósáné Kovács, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Petre Popeangă, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Carlos Coelho és Adina-Ioana Vălean.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.24-i jegyzőkönyv 9.2. pont .


16. A mezőgazdasági piacok közös szervezése * (vita)

Jelentés a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról és egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó különleges rendelkezésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Niels Busk (A6-0171/2007)

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Niels Busk előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Agnes Schierhuber, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Luis Manuel Capoulas Santos, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Witold Tomczak, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Czesław Adam Siekierski, James Nicholson, Bogdan Golik és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.24-i jegyzőkönyv 7.1. pont .


17. A gabonafélék piacának közös szervezése * (vita)

Jelentés a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1784/2003/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Béla Glattfelder előterjeszti a jelentést.

Felszólal: James Nicholson, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Bogdan Golik, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Czesław Adam Siekierski, Monica Maria Iacob-Ridzi és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.24-i jegyzőkönyv 7.2. pont .


18. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 389.455/OJJE).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 24.00 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Gérard Onesta

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat