Indiċi 
Minuti
PDF 189kWORD 160k
L-Erbgħa, 23 ta' Mejju 2007 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Tressiq ta' dokumenti
 3.Roaming fuq netwerks pubbliċi ta' telefonija mobbli ***I (dibattitu)
 4.Promozzjoni ta' xogħol deċenti għal kulħadd (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità fil-qasam tan-networks trans-Ewropej tat-trasport u ta' l-enerġija ***II (votazzjoni)
  
5.2.Roaming fuq netwerks pubbliċi ta' telefonija mobbli ***I (votazzjoni)
  
5.3.It-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-KE u l-Messiku sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (votazzjoni)
  
5.4.Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku * (votazzjoni)
  
5.5.Kompożizzjoni tad-delegazzjoni EUROLAT (votazzjoni)
  
5.6.Impatt u konsegwenzi ta' l-Esklużjoni tas-Servizzi tas-Saħħa mid-Direttiva dwar is-Servizzi fis-Suq Intern (votazzjoni)
  
5.7.L-impatt u l-konsegwenzi tal-linji politiċi strutturali fuq il-koeżjoni ta' l-UE (votazzjoni)
  
5.8.L-Għajnuna għall-kummerċ mogħtija mill-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
5.9.Ftehim dwar sħubija ekonomika (votazzjoni)
  
5.10.Rapport annwali 2005 dwar is-CFSP (votazzjoni)
  
5.11.Promozzjoni ta' xogħol deċenti għal kulħadd (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 9.Dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa (dibattitu)
 10.Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (dibattitu)
 11.Kummerċ internazzjonali ta' l-ispeċi ta' fawna u flora selvaġġa mhedda bl-estinzjoni (CITES) (dibattitu)
 12.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)
 13.Verifika tal-kredenzjali ta' Beniamino Donnici (dibattitu)
 14.Inpoġġu l-għarfien fil-prattika: Strateġija ta' innovazzjoni mkabbra għall-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 15.L-elaborazzjoni ta' kunċett strateġiku fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (dibattitu)
 16.L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-biedja * (dibattitu)
 17.L-organizzazzjoni komuni tas-suq fis-settur taċ-ċereali * (dibattitu)
 18.Aġenda għas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Tressiq ta' dokumenti

Id-dokument li ġej tressaq mill-Kumitat JURI:

- Rapport dwar il-verifika tal-kredenzjali tas-Sur Beniamino Donnici (2007/2121(REG)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)


3. Roaming fuq netwerks pubbliċi ta' telefonija mobbli ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-roaming fuq netwerks pubbliċi tat-telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u li temenda d-Direttiva 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Tkellmet Viviane Reding (Membru tal-Kummissjoni).

Paul Rübig ippreżenta r-rapport.

Tkellem Joachim Wuermeling (President fil-kariga tal-Kunsill).

Tkellmu: Andrea Losco (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Joseph Muscat (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Manolis Mavrommatis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Angelika Niebler f'isem il-grupp PPE-DE, Reino Paasilinna f'isem il-grupp PSE, Šarūnas Birutis f'isem il-grupp ALDE, Romano Maria La Russa f'isem il-grupp UEN, David Hammerstein f'isem il-grupp Verts/ALE, Umberto Guidoni f'isem il-grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-grupp IND/DEM, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf u Gunnar Hökmark.

IPPRESIEDA Luigi COCILOVO
Viċi-President

Tkellmu: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog u Joachim Wuermeling.

IPPRESIEDA Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Tkellmu: Viviane Reding u Robert Goebbels.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal- Minuti ta' 23.05.2007 .


4. Promozzjoni ta' xogħol deċenti għal kulħadd (dibattitu)

Rapport dwar il-promozzjoni ta' xogħol deċenti għal kulħadd [2006/2240(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Feleknas Uca (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Harlem Désir (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Philip Bushill-Matthews f'isem il-grupp PPE-DE, Stephen Hughes f'isem il-grupp PSE, Ona Juknevičienė f'isem il-grupp ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-grupp UEN, Sepp Kusstatscher f'isem il-grupp Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-grupp IND/DEM, Cristian Stănescu f'isem il-grupp ITS, Alessandro Battilocchio Membru mhux affiljat, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen u Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.11 tal- Minuti ta' 23.05.2007 .


IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


5.1. Għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità fil-qasam tan-networks trans-Ewropej tat-trasport u ta' l-enerġija ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-għan li jiġi adottat Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jiddetermina regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità fil-qasam tan-networks trans-Ewropej tat-trasport u ta' l-enerġija [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Mario Mauro (A6-0169/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2007)0198)


5.2. Roaming fuq netwerks pubbliċi ta' telefonija mobbli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-roaming fuq netwerks pubbliċi tat-telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u li temenda d-Direttiva 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Paul Rübig (A6-0155/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0199)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0199)

Tkellmu:

- Martin Callanan u Roger Helmer indikaw, qabel il-votazzjoni, li kellhom interess finanzjarju, skond l-Anness I, Artikolu 1, paragrafu 1 tar-Regoli ta' Proċedura, u indikaw li ma kinux se jieħdu sehem fil-votazzjoni għal dan ir-rapport;

- Richard Corbett dwar dawn l-interventi;

- Paul Rübig (rapporteur), wara l-votazzjoni.


5.3. It-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-KE u l-Messiku sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill rigward il-konklużjoni tat-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika, Kordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati Uniti Messikani, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea [COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0200)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0200)


5.4. Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/84/KEE dwar l-approssimazzjoni tar-rati tat-taxxa tad-dazju fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjutata

Billi l-Kummissjoni ma kinetx irtirat il-proposta tagħha, is-sitwazzjoni hija li l-proposta trid terġa' tintbagħat mill-ġdid lill-kumitat kompetenti skond l-Artikolu 52, paragrafu 3 tar-Regoli ta' Proċedura.

Tkellmu:

- Ieke van den Burg u Astrid Lulling (rapporteur).


5.5. Kompożizzjoni tad-delegazzjoni EUROLAT (votazzjoni)

Proposti tal-Konferenza tal-Presidenti dwar il-ħolqien u l-kompożizzjoni numerika tad-Delegazzjoni EUROLAT

(ara l-anness tal-minuti tat-22.05.2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTI TAL-KONFERENZA TAL-PRESIDENTI

Adottata

Il-President wera li l-Grupp PPE-DE għarraf li Antonio Tajani kien ġie nnominat bħala membru titolari tad-delegazzjoni.


5.6. Impatt u konsegwenzi ta' l-Esklużjoni tas-Servizzi tas-Saħħa mid-Direttiva dwar is-Servizzi fis-Suq Intern (votazzjoni)

Rapport L-impatt u l-konsegwenzi ta' l-Esklużjoni tas-Servizzi tas-Saħħa mid-Direttiva dwar is-Servizzi fis-Suq Intern [2006/2275(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0201)

Tkellmu:

- Bernadette Vergnaud (rapporteur) wriet żball, qabel il-votazzjoni, rigward il-paragrafi 47 u 53 (Il-President wera li l-verżjoni korretta tat-test kienet tqassmet).


5.7. L-impatt u l-konsegwenzi tal-linji politiċi strutturali fuq il-koeżjoni ta' l-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-impatt u l-konsegwenzi tal-linji politiċi strutturali fuq il-koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea [2006/2181(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0202)


5.8. L-Għajnuna għall-kummerċ mogħtija mill-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar l-għajnuna għall-kummerċ mogħtija mill-Unjoni Ewropea [2006/2236(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A6-0088/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0203)


5.9. Ftehim dwar sħubija ekonomika (votazzjoni)

Rapport dwar ftehim dwar sħubija ekonomika [2005/2246(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0204)

Tkellmu:

- Margrietus van den Berg ippropona emenda orali għall-Emenda 23, li nżammet.


5.10. Rapport annwali 2005 dwar is-CFSP (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tas-CFSP, inklużi l-implikazzjonijiet finanzjarji tagħhom għall-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea - 2005 [2006/2217(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0130/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0205)

Tkellmu:

- Vittorio Agnoletto wera li hu kien qaleb il-votazzjonijiet tiegħu dwar il-paragrafu 10 u l-paragrafu 11.


5.11. Promozzjoni ta' xogħol deċenti għal kulħadd (votazzjoni)

Rapport dwar il-promozzjoni ta' xogħol deċenti għal kulħadd [2006/2240(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0206)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker u Andreas Mölzer

Rapport Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi u Ivo Strejček

Rapport Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė u Andreas Mölzer

Rapport Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Rapport Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Rapport Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker u John Attard-Montalto.


7. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Il-Membri li ġejjin indikaw li, għal xi raġunijiet ta' natura teknika, huma ma setgħux jieħdu sehem fil-votazzjonijiet li ġejjin:

Rapport Mario Mauro - A6-0169/2007:

- emenda 2: Mario Mauro

Rapport Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- proposta emendata: Othmar Karas

Rapport Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- paragrafu 4: Guido Podestà

- emenda 20: Bruno Gollnisch

- paragrafu 71: Bernadette Vergnaud

Rapport Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- emenda 12: Bernadette Vergnaud

- emenda 4: Roberta Angelilli

Rapport David Martin - A6-0088/2007:

- votazzjoni finali: Marie Anne Isler Béguin.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.10
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Maria Petre għarrfet li hija kienet preżenti, iżda isimha ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


9. Dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu dwar il-futur ta'l-Ewropa bil-parteċipazzjoni ta' Jan Peter Balkenende, il-Prim Ministru ta' l-Olanda, Membru tal- Kunsill Ewropew.

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jippreżenta d-dibattitu.

Tkellem Jan Peter Balkenende, il-Prim Ministru Olandiż.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Kathalijne Maria Buitenweg f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Philip Claeys f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Jan Peter Balkenende, Maria Martens, Margrietus van den Berg, Andrew Duff, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Richard Corbett, Jules Maaten, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Nils Lundgren, Jean-Luc Dehaene, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Hanna Foltyn-Kubicka, Adrian Severin u Jan Peter Balkenende.

Id-dibattitu ngħalaq.


IPPRESIEDA Mechtild ROTHE
Viċi-President

10. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fin-Niġerja

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Filip Kaczmarek f'isem il-grupp PPE-DE, Margrietus van den Berg f'isem il-grupp PSE, Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE, Marie-Hélène Aubert f'isem il-grupp Verts/ALE, Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Filip Kaczmarek u Edward McMillan-Scott f'isem il-grupp PPE-DE, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto u Libor Rouček f'isem il-grupp PSE, Toomas Savi, Thierry Cornillet u Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-grupp UEN, Margrete Auken f'isem il-grupp Verts/ALE, u Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar l-elezzjonijiet reċenti fin-Niġerja (B6-0201/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal- Minuti ta' 24.05.2007 .


11. Kummerċ internazzjonali ta' l-ispeċi ta' fawna u flora selvaġġa mhedda bl-estinzjoni (CITES) (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0018/2007) mressqa minnMiroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: L-objettivi ewlenin għall-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali ta' l-Ispeċi tal-Fawna u l-Flora Slavaġ fil-Periklu ta' Estinzjoni (CITES) f'Den Haag, 3-15 ta' Ġunju 2007. (B6-0020/2007)

Mistoqsija orali (O-0019/2007) mressqa minnMiroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-objettivi ewlenin għall-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali ta' l-Ispeċi tal-Fawna u l-Flora Slavaġ fil-Periklu ta' Estinzjoni (CITES) f'Den Haag, 3-15 ta' Ġunju 2007. (B6-0121/2007)

Marie Anne Isler Béguin (sostitut ta' l-awtur) għamel il-mistoqsijiet orali.

IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija (B6-0020/2007).

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija (B6-0121/2007).

Tkellmu: John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Dorette Corbey f'isem il-grupp PSE, Mojca Drčar Murko f'isem il-grupp ALDE, Marie Anne Isler Béguin f'isem il-grupp Verts/ALE, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Karin Scheele, Alfonso Andria u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar tad-dibattitu.

- Miroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-objettivi strateġiċi ta' l-UE għall-14-il Laqgħa tal-Konferenza tal-Firmatarji tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali ta' Speċijiet f'Periklu tal-Fawna u l-Flora Salvaġġi (CITES), li se ssir f'Den Haag, bejn it-3-15 ta' Ġunju 2007 (B6-0200/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal- Minuti ta' 24.05.2007 .


12. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0018/2007).

Mistoqsija 1 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Kriżi politika fit-Turkija u perspettivi ta' l-adeżjoni.

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack u Andreas Mölzer.

Mistoqsija 2 (Manuel Medina Ortega): Attività tal-Frontex fiz-zoni tal-fruntieri marittimi.

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil u Marie Anne Isler Béguin.

Mistoqsija 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Sigurtà versus libertà taċ-ċittadini Ewropej fl-ajruporti.

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis u Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 6 (Sarah Ludford): Parati tal-Gay Pride.

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Mistoqsija 7 (Bernd Posselt): Id-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċeċnja.

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 8 (Philip Bushill-Matthews): Drittijiet doganali dwar il-bozoz ta' l-elettriku.

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Philip Bushill-Matthews.

Mistoqsija 9 (Marie Anne Isler Béguin): Ftehima dwar l-iffaċilitar tar-reġim ta' viżi ta' ċittadini mill-Federazzjoni Russa.

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Anne Isler Béguin u Justas Vincas Paleckis.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

13. Verifika tal-kredenzjali ta' Beniamino Donnici (dibattitu)

Rapport dwar il-verifika tal-kredenzjali ta' Beniamino Donnici - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Giuseppe Gargani ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Manuel Medina Ortega f'isem il-grupp PSE, Luigi Cocilovo f'isem il-grupp ALDE, Salvatore Tatarella f'isem il-grupp UEN, u Nicola Zingaretti.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal- Minuti ta' 24.05.2007 .


14. Inpoġġu l-għarfien fil-prattika: Strateġija ta' innovazzjoni mkabbra għall-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar il-Kommunikazzjoni intitolata: "Inpoġġu l-għarfien fil-prattika: Strateġija ta' innovazzjoni mkabbra għall-Unjoni Ewropea (2006/2274(INI)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek ippreżenta r-rapport.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Sharon Bowles (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Barbara Weiler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Christa Prets (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Jaroslav Zvěřina (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Ján Hudacký f'isem il-grupp PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău f'isem il-grupp PSE, Patrizia Toia f'isem il-grupp ALDE, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, David Hammerstein f'isem il-grupp Verts/ALE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis u Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

IPPRESIEDA Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

Tkellmu: Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis u Jerzy Buzek.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal- Minuti ta' 24.05.2007 .


15. L-elaborazzjoni ta' kunċett strateġiku fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-attenzjoni tal-Kunsill dwar l-elaborazzjoni ta' kunċett strateġiku fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata [2006/2094(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

Bill Newton Dunn ippreżenta r-rapport.

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Giuseppe Castiglione f'isem il-grupp PPE-DE, Magda Kósáné Kovács f'isem il-grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, Petre Popeangă f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Carlos Coelho u Adina-Ioana Vălean.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 tal- Minuti ta' 24.05.2007 .


16. L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-biedja * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għar-regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-biedja u dispożizzjonijiet speċifiċi rigward ċertu prodotti li jaqgħu f'dan is-settur [COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Niels Busk (A6-0171/2007)

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

IPPRESIEDA Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Niels Busk ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Agnes Schierhuber f'isem il-grupp PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos f'isem il-grupp PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-grupp UEN, Witold Tomczak f'isem il-grupp IND/DEM, Jim Allister Membru mhux affiljat, Czesław Adam Siekierski, James Nicholson, Bogdan Golik u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal- Minuti ta' 24.05.2007 .


17. L-organizzazzjoni komuni tas-suq fis-settur taċ-ċereali * (dibattitu)

Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1784/2003 dwar l-organzzżazzjoni komuni tas-suq fis-settur taċ-ċereali [COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Béla Glattfelder ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: James Nicholson f'isem il-grupp PPE-DE, Bogdan Golik f'isem il-grupp PSE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-grupp UEN, Czesław Adam Siekierski, Monica Maria Iacob-Ridzi u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal- Minuti ta' 24.05.2007 .


18. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 389.455/OJJE).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 24.00.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza